bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 454 | Lần tải 5
  • Download images Đề thi tuyển dụng vào VPBANK

Đề thi tuyển dụng
( Thời gian làm bài 180 phút)
Mỗi thí sinh làm bài trên giấy A4.
Đề thi :
Câu 1: Nêu hiểu biết của mình về Tín dụng NH. Những yêu cầu đặt ra cho người làm nghề tín
dụng. Đưa ra những cơ sở chứng minh mình có đủ điều kiện làm cán bộ tín dụng VPBANK.
(20đ)
Câu 2: Vốn lưu động của một Doanh nghiệp bao gồm những thành phần nào? Cách xác định nhu
cầu vay vốn lưu động? (20đ)
Câu 3: Khi thẩm định cho vay, để đánh giá về tư cách đạo đức & năng lực quản lý điều hành
của người chủ DN cần xem xét những vấn đề gì? Tại sao? (30đ)
Câu 4: Thẩm định năng lực tài chính của DN dựa trên những báo cáo tài chính cơ bản nào? Nêu
nội dung của những báo cáo đó. (20đ)
Lưu ý: Chữ viết rõ ràng, cẩn thận, cách trình bày tốt (10đ)
http://nghoangvan137.blogspot.com
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Tài liệu tham khảo về Đề thi tuyển dụng vào ngân hàng VPBank. Thời gian làm bài 180 phút. Đề thi gồm 4 câu. Mỗi thí sinh làm bài trên giấy A4. Mời các bạn cùng tham khảo.
775204.pdf
Kích thước: 91.97 kb
Lần tải: 0 lần
Download