bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:51 PM | Lần xem 366 | Lần tải 29
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:51 PM

Đề 11. Khi đầu cơ giá xuống, người đầu tư có thể:a. Mua hợp đồng quyền chọn muab. Bán khốngc. Mua hợp đồng tương laid. Cả a và be. Cả a và cf. Cả a,b và cĐáp án: bBán khống chứng khoán là hưởng lợi từ sự sụt giá chứng khoán. Một người dự đoán giá chứng khoán giảm trong tương lai, đi vay một số lượng chứng khoán lớn và bán ngay tại thời điểm đó để hưởng chênh lệch giá.2. Để bảo hiểm đối với giá trị chứng khoán nắm giữ có thể thực hiệna. Mua hợp đồng quyền chọn muab. Mua hợp đồng quyền chọn bánc. Bán hợp đồng quyền chọn muad. Bán hợp đồng quyền chọn báne. Cả a và cf. Cả b và cg. Cả a và dĐáp án: b- Trong trường hợp giá thị trường giảm (ð thực hiện quyền chọn bán ð khoản chênh lệch giữa giá thực hiện và giá thị trường bù cho khoản lỗ do chứng khoán giảm giá- Trong trường hợp giá thị trường tăng (>giá thực hiện)ð Không thực hiện quyền chọn, phải trả phí quyền chọn ð Tuy nhiên, vẫn có thể lãi do chứng khoán tăng giá
.pdf 791082.pdf
Kích thước: 1.48 mb
Lần tải: 0 lần
Download