bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 394 | Lần tải 8
  • Download images ĐỀ THI TÍN DỤNG -THẨM ĐỊNH
  • Download images ĐỀ THI TÍN DỤNG -THẨM ĐỊNH
  • Download images ĐỀ THI TÍN DỤNG -THẨM ĐỊNH
  • Download images ĐỀ THI TÍN DỤNG -THẨM ĐỊNH
  • Download images ĐỀ THI TÍN DỤNG -THẨM ĐỊNH

www.giangblog.com - Website for finance and banking
www.giangblog.com - Website for finance and banking
www.giangblog.com - Website for finance and banking
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Đây là bộ đề thi vào vị trí tín dụng của Ngân hàng Đầu Tư - Phát triển Việt Nam (BIDV) năm 2010. Bộ đề thi là những câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức tín dụng.
775223.pdf
Kích thước: 5.02 mb
Lần tải: 0 lần
Download