bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 613 | Lần tải 25

Đề thi Nghiệp vụ Ngân hàng Thương Mại – thầy Hoàng

Câu 1: Trình bày ưu điểm và tiện lợi của Nghiệp vụ Cho thuê tài chính

Câu 2: Công ty Cho thuê Tài Chính MHB đồng ý nhận tài trợ cho thuê đối với công ty PQ với các nội dung sau:
Tổng số tiền tài trợ: 5.300.000.000 Trong đó:
+ Trị giá tài sản thiết bị 4.920.000.000
+ Chi phí vận chuyển, lắp đặt 280.000.000
+ Chi phí khác 100.000.000
Thời hạn cho thuê: 3 năm Tiền cho thuê được thu theo kỳ khoản cố định mỗi năm một lần vào cuối kỳ với lãi suất ổn định trong suốt thời gian thuê là 10%/năm Chi thiết bị cho thuê được tính theo giá trị còn lại là 300.000.000 Yêu cầu:
Lập bảng khấu hao tài chính cho khoản nợ nói trên công ty PQ mua tài sản thiết bị khi kết thúc hợp đồng cho thuê thì công ty cho thuê sẽ đề nghị một mức giá. Hãy xác định mức giá đó
Câu 3: Một công trình đầu tư cơ bản có tổng dự toán 6.000.000 được NH A đồng ý cho vay 3.000.000. Biết rằng:
Khoản tín dụng này được chuyển giao một lần với thời hạn 3 năm
Kỳ hạn để thực hiện trả nợ là quí. Lãi được tính theo số dư với lãi suất ổn định là 3.1%/quí
Tỷ lệ khấu hao cơ bản của tài sản cố định khi công trình hoàn thành là 25%/năm
Tỷ suất lợi nhuận tính trên vốn đầu tư của công trình dự kiến trong các năm như sau: Năm thứ I: 15%; Năm thứ II: 20%; Năm thứ III: 25%.
Thuế thu nhập áp dụng đối với ngành này là 15%
Dự kiến trích lập các quỹ từ lợi nhuận ròng là 30%. Số còn lại dùng trả nợ vay ngân hàng
Yêu cầu:
Lập bảng kế hoạch trả nợ cho khoản tín dụng đầu tư nói trên, biết rằng dự án này được NH cho phép ân hạn trong 2 kỳ hạn đầu Đánh giá khả năng trả nợ của dự án đầu tư
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Đề thi Nghiệp vụ Ngân hàng Thương Mại
775176.doc
Kích thước: 15 kb
Lần tải: 0 lần
Download