bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 606 | Lần tải 36
  • Download images Đề thi Kinh tế vĩ mô thầy Minh ĐH Ngân hàng
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ VĨ MÔ
Thời gian làm bài: 80 phút
SINH VIÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU 1 TỜ A4
I. Lý thuyết
1/ Cán cân thanh toán năm 2006 của quốc gia A là cân bằng. Nếu năm 2007, đầu tư của nước
ngoài vào trong nước tăng 1800 triệu USD và doanh nghiệp tăng nhập khẩu máy móc 2500 triệu
USD thì cán cân thanh toán thay đổi như thế nào. Theo cơ chế thả nổi thì tỷ giá hối đoái thay đổi
a sao. Muốn duy trì tỷ giá như cũ thì NHTW phải can thiệp vào thị trường ngoại hối như thế
nào. Vẽ đồ thì tất cả các diễn biến trên.
2/ Khi đồng tiền của 1 quốc gia tăng giá trị quốc tế thì ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu của quốc
gia đó như thế nào. Cho ví dụ cụ thể.
II. Bài tập
Cho các số liệu sau:
Co = 124
Io = 70
To = 100
Mo = 140
Go = 1060
Xo= 550
MPS = 0,2
MPI = 0,12
MPT = 0,2
MPM = 0,09
Yp = 4580
a) Xây dựng các hàm số C, S, I, T, G, X, M. Cho biết ý nghĩa hệ số MPS, MPM.
) Tính Y, Yd, C, S.
c) Nhận xét tình trạng thất nghiệp, các cân ngân sách, cán cân thương mại.
d) NHTW bán trái phiếu kho bạc làm đầu tư thay đổi 38, tiết kiệm thay đổi 28. Nhận xét tác
động của chính sách này đối với nều kinh tế ( SLQG, mức nhân dụng).
e) Từ câu d, muốn Y = Yp thì chính phủ sự dụng chính sách thuế như thế nào?
f) Thay câu e, muốn Y = Yp thì xuất khẩu thay đổi như thế nào?
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Đề thi Kinh tế vĩ mô thầy Minh ĐH Ngân hàng
773932.pdf
Kích thước: 116.92 kb
Lần tải: 0 lần
Download