bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 734 | Lần tải 40

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT
Bộ môn Toán - Lý
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----------o0o-----------


ĐỀ THI MÔN ĐSTT
Lớp:
Ngày thi: 24 / 08 /2011
Thời gian làm bài: 90 phút ( Không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)
Giải hệ phương trình tuyến sau:

Câu 2: (2,5 điểm)
Trong xét hai tập , .
a) Chứng minh V, W là những không gian con của .
b) Xác định , tìm .
Câu 3: (3,0 điểm)
a) Chéo hóa ma trận:

b) Tính .
Câu 4: (2,0 điểm)
Trong với cơ sở chính tắc, cho dạng toàn phương:
Hãy đưa dạng toàn phương trên về dạng chính tắc, tìm cơ sở mới để dạng toàn phương trong cơ sở này có dạng chính tắc đó.
-------------------Hết--------------------
Trưởng BM Toán – Lý


TS. Dương Tôn Đảm

bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

đề thi đại số tuyến tính đại học CNTT
.doc 774896.doc
Kích thước: 57 kb
Lần tải: 0 lần
Download