bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 419 | Lần tải 17
 
 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
 

 
 
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MẠNG
 
Tên đề tài
TRIỂN KHAI ĐỊNH TUYẾN VỚI  EIGRP-for-IPv6
TRÊN MÔI TRƯỜNG FRAME RELAY
 
 
                  GVHD: ThS. ĐẶNG NGỌC CƯỜNG
               SVTH: ĐOÀN CÔNG LÂM. MASV: 168111961.
 
 
 
 
 
 
 
                                       ĐÀ NẴNG  2012.
MỤC LỤC MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH TUYẾN TRÊN MẠNG IPv6
1.1. Giới thiệu IPv6
1.2. Những đặc trưng của IPv6 so với IPv4
1.2.1. Tăng kích thước của địa chỉ
1.2.2. Sự phân cấp địa chỉ toàn cầu
1.2.2.1. Phân cấp địa chỉ lúc ban đầu
1.2.2.2. Phân cấp địa chỉ hiện nay
1.3. Phân loại địa chỉ  IPv6
1.3.1. Unicast Address
1.3.1.1. Global Unicast Address
1.3.1.2. Link-local Address
1.3.1.3. Site-local Address
1.3.2. Multicast Address
1.3.3. Anycast Address
1.4. Tổng quan về giao thức định tuyến
1.4.1. Khái niệm về định tuyến
1.4.2. Phân loại định tuyến
1.4.2.1. Định tuyến tĩnh
1.4.2.2. Định tuyến động
1.4.2.3. Phân loại các giao thức định tuyến
1.4.3. So sánh và phân biệt định tuyến theo Vectơ khoảng cách và trạng thái đường liên kết
1.5. Giao thức định tuyến EIGRP-for-IPv6
1.5.1. Giới thiệu chung.
1.5.2. So sánh EIGRP Và IGRP.
1.5.3. Tính tương thích
1.5.4. Cách tính thông số định tuyến
1.5.5. Số lượng Hop
1.5.6. Hoạt động phân phối thông tin tự động
1.5.7. Đánh dấu đường đi
1.5.8. Các khái niệm và thuật ngữ trong EIGRP-for-IPv6.
1.5.8.1. Hoạt động của giao thức EIGRP
1.5.8.2. Thuật toán Dual
1.5.9. Cấu trúc dữ liệu EIGRP-for-IPv6.
1.5.9.1. Gói Hello
1.5.9.2. Gói báo nhận
1.5.9.3. Gói cập nhật
1.5.9.4. Gói yêu cầu
1.5.9.5 Gói đáp ứng
1.6. Xây dựng bảng láng giềng
CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ FRAME RELAY
2.1. Tổng quan mạng WAN
2.1.1. Khái quát về mạng WAN
2.1.2. Các lợi ích và chi phí khi kết nối WAN
2.2. Các công nghệ WAN
2.2.1. Công nghệ xDSL (Digital Subscribers Line)
2.2.2. ISDN (Intergrated Service Digital Network)
2.2.3. X.25
2.3. Công nghệ Frame Relay
2.3.1.Khái niệm
2.3.2. Cấu trúc của Frame Relay
2.3.2.1.Cấu trúc frame của Frame Relay
2.3.2.2.  DLCI
2.3.3. Hoạt động của Frame Relay.
2.3.3.1 . Quá trình đóng gói Frame Relay.
2.3.3.2. Frame Relay Multicast
2.3.3.3. Giao thức phân giải địa chỉ Frame Relay
2.3.4. Các tính năng của Frame relay:
2.3.4.1  Sự phân mảnh PVC (PVC Fragmentation)
2.3.4.2. Các mô hình phân mảnh (Fragmentation models)
2.3.4.3. Phân mảnh các Header (Fragmentation headers)
2.3.4.4. Các thủ tục phân mảnh (Fragmentation procedure)
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI ĐỊNH TUYẾN VỚI  EIGRP-for-IPv6  TRÊN MÔI TRƯỜNG FRAME RELAY.
3.1. Giới thiệu kịch bản
3.1.1. Nhu cầu của công ty
3.1.2. Yêu cầu chính sách
3.2. Thực hiện
3.2.1. Lựa chọn công cụ
3.2.2. Giới thiệu phần mềm GNS3
3.2.3. Mô tả kịch bản
3.2.4. Cài đặt và cấu hình hệ thống
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sự cạn kiệt của IPv4 qua các năm
Hình 1.2. Số Bits của IPv4 so với IPv6
Hình 1.3. Sự khác nhau cơ bản giữa IPv4 và IPv6
Hình 1.4. Kiến trúc quản lý việc cấp phát địa chỉ IPv6 lúc ban đầu
Hình 1.5. Kiến trúc quản lý việc cấp phát địa chỉ IPv6 hiện nay
Hình 1.6. Cấu trúc địa chỉ Link-local
Hình 1.7.  Xem địa chỉ Link-local của máy tính
Hình 1.8. Cấu trúc địa chỉ Site-local
Hình 1.9. Cấu trúc địa chỉ Multicast Address
Hình 1.10. Cấu trúc địa chỉ Anycast Address
Hình 1.11. Định dạng gói tin RIPng
Hình 1.12. Next hop RTE
Hình 1.13. IPv6 Prefix RTE
Hình 1.14.  Cấu trúc phân cấp của OSPFv3
Hình 1.15. Thuật toán Dual
Hình 1.16. Bảng láng giềng
Hình 2.1. Cấu trúc X.25
Hình 2.2.  Mạng Frame relay
Hình 2.3. PDU Frame Relay
Hình 2.4. Ánh xạ DLCI
Hình 2.5. Dùng các header bên trong mạng nội bộ
Hình 2.6. Quá trình đóng gói Frame Relay
Hình 2.7. Trường Address của gói tin Frame Relay
Hình 2.8. Frame relay Multicast
Hình 2.9. Hình sau là một ví dụ về chứ năng của InARP
Hình 2.10.  Frame Relay Topology for Frame Relay InARP Examples
Hình 2.11. Sự phân mảnh và gom mảnh UNI
Hình 2.12. Sự phân mảnh và gom mảnh NNI
Hình 2.13. Các mẩu định dạng UNI và NNI
Hình 2.14. Ví dụ về hoạt động phân mảnh đầu cuối đến đầu cuối
Hình 3.1. Giao diện chương trình GNS3
Hình 3.2. Mô hình hệ thống công ty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
  DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Đặc tả cấp phát địa chỉ IPv6 trên toàn cầu
Bảng 1.2. Bảng ví dụ về địa chỉ Multicast của IPv6
Bảng 1.3. Bảng mô tả các loại địa chỉ IPv6 Multicast
Bảng 1.4. Giá trị mặc định của thời gian hello và thời gian lưu giữ trong EIGRP
Bảng 2.1. Đặc điểm của họ công nghệ xDSL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 DANH MỤC VIẾT TẮT AD
Administrative Distance
AfriNIC
African Network Information Centre
AH
Authentication Header
APNIC
Asia-Pacific Network Information Centre
ARIN
American Registry for Internet Numbers
ARPANET
Advanced Research Projects Agency Network
CEF

 
1


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

IPv6 ra đời không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn IPv4 (công nghệ mà hạ tầng mạng chúng ta đang dùng ngày nay). Vì là một phiên bản hoàn toàn mới của công nghệ IP, việc nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn luôn là một thách thức rất lớn. Một trong những thách thức đó liên quan đến khả năng tương thích giữa IPv6 và IPv4, liên quan đến việc chuyển đối từ IPv4 sang IPv6, làm thế nào mà người dùng có thể khai thác những thế mạnh của IPv6 nhưng không nhất thiết phải nâng cấp đồng loạt toàn bộ mạng (LAN, WAN, Internet...) lên IPv6.
774538.doc
Kích thước: 3.72 mb
Lần tải: 0 lần
Download