bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 11602 | Lần tải 2256

ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM
Câu 1: Định nghĩa văn hoá của Chủ tịch HCM năm 1942
“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặt ăn ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ các sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”
Câu 2: Định nghĩa văn hóa của UNESCO
“Văn hóa là tổng thể nói chung các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. Văn hóa là chìa khóa của sự phát triển”
Câu 3: Mối quan hệ giữa văn hóa, văn minh, văn vật, văn hiến

Văn minh
Văn vật
Văn hiến
Quan hệ Là trình độ phát triển nhất định của văn hóa về phương diện vật chất, đặc trưng cho một khu vực rộng lớn, một thời đại hoặc cả nhân loại
Là khái niệm hẹp để chỉ những công trình hiện vật có giá trị nghệ thuật và lịch sử, khái niệm văn vật cũng thể hiện sâu sắc tính dân tộc và tính lịch sử
Văn hiến (hiến = hiền tài) – Văn hiến thiên về những giá trị tinh thần do những người có tài đức chuyển tải, thể hiện tính dân tộc, tính lịch sử rõ rệt.
Khác nhau
- Văn hóa có bề dày của quá khứ thì văn minh chỉ là 1 lát cắt đồng đại.
- Văn hóa bao gồm cả văn hóa vật chất và tinh thần thì văn minh chỉ thiên về khía cạnh vật chất, kỹ thuật.
- Văn hóa mang tính dân tộc rõ rệt thì văn minh mang tính siêu dân tộc – quốc tế.Câu 4: Cấu trúc của hệ thống văn hóa
- Văn hoá sản xuất: Nền văn minh nông nghiệp xóm làng với không gian định hình sinh tồn và phát triển là miền Đồng Bằng sông nước tựa núi tiếp biển.
- Văn hoá vũ trang: Nghệ thuật chiến đấu của người Việt là cơ động bằng thuyền - thạo thuỷ chiến và dung dân binh hỗ trợ quân binh.
- Văn hoá sinh hoạt: Lối sống của từng cộng đồng, từng gia đình và từng cá nhân được thể hiện qua cách ăn, cách mặc ,cách ở.
Câu 5: Các chức năng của văn hóa
- Tuỳ theo các quan điểm khác nhau mà văn hoá phân loại khác nhau: Văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần; Văn hoá hữu thể và văn hoá vô thể (Unesco)  nhìn từ phương diện cấu trúc thì văn hoá là hoạt động tinh thần hướng đến việc tạo ra các giá trị chân, thiện, mỹ. Văn hoá là một thiên nhiên thứ hai, một môi trường thứ 2 nuôi dưỡng con người. Chính vì thế, văn hoá sẽ mang đến những chức năng xã hội khác nhau.
- Với các góc tiếp cận khác nhau, có các quan điểm về chức năng của văn hoá là khác nhau:
+ PGS, TS Tạ Văn Thành (bài về khái niệm văn hoá): Chức năng chính là giáo dục - Để thực hiện chức năng này có các chức năng khác như: Chức năng nhận thức, chức năng định hướng, chức năng giao tiếp, chức năng đảm bảo tính kế tục lịch sử, chức năng nghệ thuật, giải trí…
+ PGS, TS Trần Ngọc Thêm: Chức năng tổ chức xã hội, chức năng điều chỉnh xã hội, chức năng giáo dục, chức năng đảm bảo tính kế tục của lịch sử.
+ Giáo trình Văn hoá Xã hội Chủ nghĩa - Học viện Chính trị Quốc gia HCM: Chức năng bao trùm là chức năng giáo dục, chức năng nhận thức, chức năng thẩm mỹ, chức năng dự báo, chức năng giải trí.
- Tóm lại văn hoá gồm các chức năng:
+ Chức năng bao trùm là chức năng giáo dục (hay chức năng tập trung của văn hoá là bồI diưỡng con người, hướng lý tưởng, đạo đức và hành vi của con người vào “điều hay lẽ phải, điều khôn lẽ thiệt”, chuẩn mực mà xã hội quy định).
+ Chức năng giáo dục của văn hoá được thực hiện thông qua các chức năng khác:
Chức năng nhận thức: Chức năng đầu tiên của hoạt động văn hoá.
Chức năng thẩm mỹ: Chức năng quan trọng nhưng hay bị bỏ quên.
Chức năng giải trí.
 Nhận biết các chức năng của văn hoá, chính là khẳng định rõ ràng hơn mục tiêu cao cả của văn hoá là vì con người, vì sự hoàn thiện và phát triển con người.
Câu 6: Mối quan hệ của tự nhiên và văn hóa
- Tự nhiên là cái có trước
+ Tự nhiên ban đầu không có sự sống  có sự sống  con người xuất hiện  Văn hoá là do con người sáng tạo ra  Văn hoá chính là sản phẩm của môi trường tự nhiên xã hội.
+ Văn hoá tồn tại, phát triển và diệt vong.. đều gắn chặt với một môi trường tự nhiên cụ thể.
+ Văn hoá là những điều con người sang tạo ra từ tự nhiên. Môi trường tự nhiên bao gồm: Cảnh quan, vị trí địa lý, khí hậu, sông ngòi… Môi trường tự nhiên nào sẽ góp phần hình thành nên nền văn hoá đấy cả trong lối sống, nếp sống, văn học, nghệ thuật, lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng.
- Tự nhiên ngoài ta: Môi trường
+ Môi trường tự nhiên góp phần hình thành môi trường xã hội và môi trường kinh tế.
+ Môi trường xã hội còn là sự hình thành các quan hệ phong tục tập quán, thế ứng xử của con người với tự nhiên, con người với con người  sản sinh ra văn hoá.
+ Môi trường xã hội ra đời và tác động trở lại môi trường tự nhiên.
- Cái tự nhiên trong ta: Bản năng
Con người ---> sáng tạo ra ---> Văn hoá

Tự nhiên Xã hội

Câu 7: Đặc điểm môi trường tự nhiên Việt Nam
- Nằm trong khu vực Đông Nam Á (gần núi Hymalaya, dãy Thiên Sơn, gần hạ lưu các con sông lớn, chênh lệch lớn giữa bình nguyên và núi rừng, chênh lệch nhỏ giữa bình nguyên và mặt biển…)  ĐK khí hậu nóng, ẩm, mưa nhiều có gió mùa.
- Nằm ngã tư đường của các cư dân và các nền văn minh. Phổ tự nhiên VN: Nhiệt - Ẩm – Gió mùa.
- Hệ sinh thái phồn tạp: Đa dạng sinh học, thực vật phát triển hơn động vật.
- Địa hình Việt Nam: Dài Bắc – Nam; Hẹp Tây – Đông; Đi từ Tây sang Đông có Núi - Đồi - Thung - Châu thổ - Ven biển - Biển - Hải đảo; Đi từ Bắc vào Nam là đèo cắt ngang.
- Đa dạng môi trường sinh thái  Đa dạng văn hoá: Văn hoá sông nước và thực vật.
+ Văn hoá thực vật: Bữa cơm (Cơm – Rau - Cá), tục thờ cây.
+ Văn hoá sông nước: Kỹ thuật canh tác (xây đe, đập, kênh); Cư trú (Làng ven sông); Ứng xử (Linh hoạt như nước); Sinh hoạt cộng đồng (Cua ghe, đua thuyền..).
- Khó khăn: Thiên tai, lũ lụt, bão  tạo tính kiên cường, tinh thần cố kết cộng đồng…
Câu 8: Những nội dung, đặc điểm cơ bản của điều kiện tự nhiên, tộc người, lịch sử, văn hóa của vùng Châu thổ Bắc Bộ
- Đặc điểm tự nhiên
+ Vùng văn hoá Châu thổ Bắc Bộ nằm giữa lưu vực những dòng sông Hồng, sông Mã (Phía Bắc sông Mã đến hết châu thổ sông Hồng và sông Thái Bình) gồm các tỉnh: Hà Tây; Hải Dương; Hà Nội; Bắc Ninh; Hải Phòng; Hưng Yên; Hà Nam; Ninh Bình; Thái Bình; Nam Định và 1 phần Bắc Giang; Phú Thọ; Vĩnh Phúc; Hoà Bình.
+ Vị trí địa lý: Tâm điểm con đường giao lưu quốc tế theo 2 trục chính Tây – Đông và Bắc – Nam  tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
+ Về địa hình: Núi xen kẽ Đồng Bằng hoặc thung lũng.
+ Khí hậu: Có 4 mùa, nhiệt ẩm gió mùa  đa dạng về hệ thống động vật và thảm thực vật.
+ Môi trường nước: Hệ thống sông ngòi dầy đặc (0.5 – 1km/m2)  yếu tố nước tạo sắc thái riêng biệt trong tập quán canh tác, cư trú, tâm lý ứng xử, sinh hoạt cộng đồng…
- Đặc điểm xã hội
+ Cư dân : Xa rừng nhạt biển (dù biển và rừng bao quanh Đồng Bằng Bắc Bộ) - sống về nghề trồng lúa nước và làm nông nghiệp một cách thuần tuý + tranh thủ thời gian nhàn rỗI trong năm làm nghề thủ công  nhiều làng nghề.
+ Sống quần tụ thành làng - Mỗi làng có các Hương ước hay Khoán ước là các quy định chặt chẽ về mọi phương diện của làng  tạo nên sức mạnh tinh thần tập thể nhưng lại làm vai trò cá nhân bị coi nhẹ.
- Đặc điểm văn hoá
+ Nơi sinh ra các nền văn hoá lớn, phát triển nối tiếp nhau như: Văn hoá Đông Sơn, văn hoá Đại Việt và văn hoá VN.
+ Ăn: Cơm tẻ + rau củ quả + cá (thuỷ sản) + thịt (gia súc, gia cầm)  Nước tương là sản phẩm văn hoá ăn uống Bắc Bộ
+ Con người: Người Kinh là chủ thể .
+ Mặc: Đóng khố và mặc váy  giao lưu tiếp biến văn hoá  thay đổi trang phục: Mặc váy + áo dài + áo cộc (có manh áo cộc tre nhường cho con – Tre xanh). Chuộng màu sắc gắn liền với đất đai cây cỏ (màu nâu, màu gụ…)
+ Lễ hội: Nhiều nhất VN, lễ hội gắn với tôn giáo, tín ngưỡng.
+ Tín ngưỡng: Tín ngưỡng bản địa (thờ cúng tổ tiên) và Tín ngưỡng ngoại lai (Thờ thần hoàng làng). Đồ tế lễ là sản phẩm nông nghiệp.
+ Ở: Ở nhà sàn (xa xưa) vì thoáng và có chỗ chứa nông sản  giao lưu và tiếp biến văn hoá  nhà đất (nhà cao cửa rộng), nhà ngói (mát hè, ấm đông), nhà không chái, mái nhà làm xuôi và cong.
+ Tôn giáo: Tiếp thu chọn lọc và có quá trình bản địa hoá tôn giáo: Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo.
+ Giáo dục: Là cái nôi giáo dục, văn học nghệ thuật phát triển.
+ Bắc Bộ là điển hình cấu trúc văn hoá làng xã. Làng – Liên làng – Siêu làng (chia làm nhiều tiểu vùng văn hoá khác nhau).
 Là cùng văn hoá mà quá trình tiếp biến văn hoá diễn ra lâu dài và với nội dung phong phú hơn cả  Văn hoá bản địa mạnh nên khi tiếp biến văn hoá chỉ tiếp thu cái tích cực và việt nam hoá những cái đã tiếp thu  Bản lĩnh văn hoá Việt.
Kết Luận: Văn hoá Bắc Bộ nằm trong tổng thể văn hoá Việt Nam “ Sự thống nhất trong đa dạng”.
Câu 9: Những nội dung, đặc điểm cơ bản của ĐK tự nhiên, tộc người, lịch sử, văn hóa của vùng Tây Bắc
- Đặc điểm tự nhiên và xã hội
+ Núi rừng thung lũng đan xen, thung lũng là vựa lúc của cả vùng .(4 vựa lúa lớn nhất: Nhất Thanh, Nhì Lò, Tam Than, Tức Tấc).
+ Miền núi cao hiểm trở: Đỉnh Fanxipang là điểm cao nhất của dãy núi Hoàng Liên Sơn.
+ Vùng văn hoá được tạo bởi 3 dòng sông lớn và tượng trưng 3 mầu của Tây Bắc: Sông Đà (màu đen, màu của cây rừng, núi đá); Sông Mã (màu trắng của thác nước); Sông Hồng (màu hồng của đất đai, đồng ruộng Tây Bắc).
- Đặc điểm văn hoá
+ Người Thái là chủ thể trong lịch sử phát triển của vùng, văn hoá Thái nổi lên như một sắc thái đại diện cho văn hoá Tây Bắc.
+ Ở: Người Thái sống nhiều ở vùng thung lũng, quanh sông, suối…Nếu ở thung lũng thì ở nhà sàn (có mái đầu hồi khum khum hình mai rùa), nếu ở trên cao thì ở nhà dựa núi
+ Văn hoá sản xuất của người Thái “ Mương Phai Lái Lịn”. Mương (dẫn nước thì phải vào đồng ruộng); Phái (chặn nước từ sông thành mương); Lái (mương rẽ nhánh chạy vào lái); Lịn (dòng nước chảy quanh nhà).
+ Nghệ thuật biểu diễn: Xoè khắp, khèn (Bài ca trên núi…), truyện thơ (Tiễn dặn người yêu, tiếng hát làm dâu..).
+ Tín ngưỡng tôn giáo: “ Mọi vật có linh hồn”.
+ Ăn: Người Thái ăn cơm nếp, người H’mông ăn ngô và rau củ quả. Hoa ban đặc trưng của Tây Bắc được lấy ngọn luộc chấm ăn cùng chậm chéo rất ngon.
+ Chợ phiên: Đi chợ là phụ, đi chơi là chính.
+ Mặc: Thích trang trí trang phục, váy áo có màu sắc sặc sỡ như hoa rừng, chuộng gam màu nóng.
Câu 10: Nội dung cơ bản của tiến trình lịch sử văn hóa VN
- Văn hoá Việt Nam thời tiền sử và sơ sử.
- Văn hoá Việt Nam thiên niên kỷ đầu Công nguyên.
- Văn hoá Việt Nam thời tự chủ.

Câu 11: Cấu trúc và mối quan hệ gia đình, xóm làng, quốc gia VN
Làng --> Liên làng (vùng miền) --> siêu làng (Quốc gia VN)
Câu 12: Tiếp xúc và giao lưu văn hóa giữa các tộc người Việt Nam
- Các vùng văn hoá gồm có:
+ Đồng bằng và trung du Bắc Bộ (Châu thổ Bắc Bộ).
+ Ven biển Bắc Trung Bộ.
+ Tây Bắc.
+ Việt Bắc.
+ Tây nguyên (người bana, edu nhiều tuyến).
+ Ven biển Nam Trung Bộ
+ Nam
+ Tiếp xúc giao lưu văn hoá tạo nên 1 thể thống nhất văn hoá giữa các vùng miền trên đất nước.
+ Điều kiện tạo nên sự thống nhất:
1. Cùng là cộng đồng lớn hình thành Quốc gia, dân tộc.
2. Cùng chống kẻ thù của Quốc gia, dân tộc.
3. Các giá trị văn hoá các dân tộc đạt được đều thể hiện rất rõ đặc trưng văn hoá Việt Nam.
+ Đều xuất phát từ 1 nền nông nghiệp lúa nước để ra đời bản sắc văn hoá.
+ Cùng tồn tại lâu dài trên 1 Quốc gia nên mỗi dân tộc có mẫu số chung về lối sống, nếp sống, phong tục tập quán.
+ Giữa các vùng miền có sự giao lưu thông thương về kinh tế, địa bàn cư trú có thể dễ dàng thay đổi  thuận lợi cho giao lưu văn hoá.
- Tiếp xúc giao lưu văn hoá nhưng mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hoá riêng (54 dân tộc là 54 yếu tố văn hoá đặc sắc) Dù tiếp biến văn hoá nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình.
+ VD: Múa xoè của ngườI Thái, chợ tình của người dân tộc.
+ Tiếp biến xoá rào cản văn hoá vô hình (VD: Phong tục để người chết trong nhà của người dân tộc nhờ tiếp biến văn hoá mà đã thay đổi; Hay thói quen ăn cay của người miền Trung nhờ tiếp biến văn hoá mà dù vào Nam ăn ngọt vẫn ăn được…)
+ Hầu hết các tôn giáo và tín ngưỡng bản địa hay ngoại lai đều hoà nhập rất nhanh với tinh thần khoan dung của ngườI Việt.
- Kết luận
+ Giao lưu văn hoá làm phong phú thêm bản sắc văn hoá dân tộc nhưng không làm mất đi bản sắc văn hoá riêng.
+ Tạo sự thống nhất trong đa dạng của văn hoá Việt Nam.
Câu 13: Tiếp xúc và giao lưu văn hóa trong giai đoạn mới
- Quan điểm của Đảng và Nhà nước: Giai đoạn mới là giai đoạn tham gia WTO và các tổ chức quốc tế một cách đầy đủ và toàn diện  “Hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu của thời đại và của bản than con người, đất nước Việt Nam”.
- Tiếp xúc và giao lưu văn hoá sẽ dẫn đến tiếp biến văn hoá (tiếp biến văn hoá = tiếp nhận và biến chuyển).
+ Các phương tiện giao lưu ngày càng nhanh chóng, hiệu quả (Phim ảnh, sách báo, internet..) khiến cho sự tiếp xúc giao lưu văn hoá tăng mạnh.
+ Chính sách của Đảng và Nhà nước mở cửa cho giao lưu văn hoá.
+ Mục tiêu lớn của văn hoá VN trong thời kỳ mớI là: Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
1. Trong quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hoá dẫn đến tiếp biến văn hoá phảI ngăn ngừa sự phi văn hoá, phản văn hoá.
2. Hội nhập rất cần nhưng không hoà tan. Tiếp xúc giao lưu những yếu tố văn hoá tích cực của những dân tộc khác.
3. Phải có quá trình chọn lọc, giao thoa tự nhiên, tự nguyện, không để bị cưỡng bức văn hoá.
- 3 yếu tố xác định trong đề cương văn hoá năm 1943 của Trường Chinh:
+ Khoa học
+ Dân tộc
+ Đại chúng (nhân dân)
 đây chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hoá Việt Nam.
Note: Chú ý thêm các VD minh hoạ cho sự tiếp xúc và giao lưu văn hoá của VN với Thế giới như tiếp xúc văn hoá với Trung Quốc, với Phương Tây…
Câu 14: Các thành tố cơ bản của văn hóa: Ngôn ngữ; Tín ngưỡng dân gian; Tôn giáo, Phong tục tập quán lễ hội
- Yếu tố 1: Ngôn ngữ
+ Ngôn ngữ là 1 hệ thống tín hiệu. Theo nghĩa rộng thì ngôn ngữ là một thành tố văn hoá nhưng là một thành tố chi phối đến các thành tố văn hoá khác.
+ Nguồn gốc tiếng Việt: Tiếng Việt - Mường chung (do 2 yếu tố chính tạo nên là Môn – Khơme và Tày - Thái).
+ Cuộc tiếp xúc lớn thứ 1: Với Trung Quốc  chữ Hán Việt.
+ Cuộc tiếp xúc lớn thứ 2: Với Pháp  Chữ Nôm.
+ Cuộc tiếp xúc lớn thứ 3: Chữ Quốc ngữ.
- Yếu tố 2: Tôn giáo
+Tôn giáo: Tồn tại như một thực thể khách quan của lịch sử, tôn giáo là do con người sáng tạo ra.
+ Tại Việt Nam có tồn tại những tôn giáo như:
1. Nho giáo: Sáng lập là Khổng Tử (người nước Lỗ) và được các nhân vật sau này kế tục như Mạnh Tử, Tuân Tử, Đổng Trọng Thư, Tư Mã Thiên, Trình Hạo…
2. Phật giáo: Sáng lập là Bồ đề đạt ma với Tứ Diệu Đế (Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế).
3. Đạo giáo: Lão tử, Trang tử.
4. Kito giáo: Tên gọi chung của tôn giáo thờ chúa Jêsu. Giáo lý là Kinh thánh gồm hai bộ Cựu ước (46 quyển) và Tân ước (17 quyển).
- Yếu tố 3: Tín ngưỡng
+ Tín ngưỡng phồn thực: Khát vọng cầu mong sự sinh sôi nảy nở của con người và tạo vật, lấy các biểu tượng về sinh thực khí và hành vi giao phối làm đối tượng.
+ Tín ngưỡng thờ Thành Hoàng: Thành Hoàng có nghĩa gốc là hào bao quanh thành  Thành hoàng làng là vị Thần bảo trợ một thành quách cụ thể. Tục thờ xuất phát từ Trung Quốc.
+ Tín ngưỡng thờ Mẫu: Ảnh hưởng của chế độ Mẫu hệ  người Việt có truyền thống thờ Nữ thần.
- Yếu tố 4: Lễ hội
+ Lễ hội sinh ra nhờ đời sống nông nghiệp sống bằng nghề trồng lúa nước.
+ Lễ hội gắn với một cộng đồng cư dân nhất định.
+ Nhân vật trung tâm được thờ phụng của cộng đồng là nhân vật chính của ngày lễ hội.
+ Lễ hội chia làm 2 phần: Phần Lễ và phần Hội.
+ Trò diễn trong lễ hội là các lớp văn hoá tín ngưỡng của các thời kỳ lịch sử khác nhau lắng đọng lại, phản ánh những sinh hoạt của cư dân nông nghiệp sống với nghề trồng lúa nước, gắn kết nhân vật được phụng thờ.
+ Thức cúng trong lễ hội chia 2 loại: Thức cúng phổ biến và thức cúng mang tính nghi lễ.
+ Giá trị lễ hội là giá trị cộng cảm và cộng mệnh.
 Lễ hội là một Bảo tàng văn hoá tuy nhiên vẫn còn có những lễ hội có yếu tố phi văn hoá như mê tín dị đoan…


MỤC LỤC

Câu 1: Định nghĩa văn hoá của Chủ tịch HCM năm 1942
Câu 2: Định nghĩa văn hóa của UNESCO
Câu 3: Mối quan hệ giữa văn hóa, văn minh, văn vật, văn hiến
Câu 4: Cấu trúc của hệ thống văn hóa
Câu 5: Các chức năng của văn hóa
Câu 6: Mối quan hệ của tự nhiên và văn hóa
Câu 7: Đặc điểm môi trường tự nhiên Việt Nam
Câu 8: Những nội dung, đặc điểm cơ bản của điều kiện tự nhiên, tộc người, lịch sử, văn hóa của vùng Châu thổ Bắc Bộ
Câu 9: Những nội dung, đặc điểm cơ bản của ĐK tự nhiên, tộc người, lịch sử, văn hóa của vùng Tây Bắc
Câu 10: Nội dung cơ bản của tiến trình lịch sử văn hóa VN
Câu 11: Cấu trúc và mối quan hệ gia đình, xóm làng, quốc gia VN
Câu 12: Tiếp xúc và giao lưu văn hóa giữa các tộc người Việt Nam
Câu 13: Tiếp xúc và giao lưu văn hóa trong giai đoạn mới
Câu 14: Các thành tố cơ bản của văn hóa: Ngôn ngữ; Tín ngưỡng dân gian; Tôn giáo, Phong tục tập quán lễ hội


1
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Đây là đáp án đề thi môn cơ sở văn hóa năm 2013. tài liệu này rất hữu ích cho các bạn tham khảo để ôn tập môn này một cách hiệu quả nhất. nội dung bộ đề cương gồm 14 câu hỏi và đáp án trả lời của giảng viên:Câu 1: Định nghĩa văn hoá của Chủ tịch HCM năm 1942 Câu 2: Định nghĩa văn hóa của UNESCO Câu 3: Mối quan hệ giữa văn hóa, văn minh, văn vật, văn hiến Câu 4: Cấu trúc của hệ thống văn hóa Câu 5: Các chức năng của văn hóa Câu 6: Mối quan hệ của tự nhiên và văn hóa Câu 7: Đặc điểm môi trường tự nhiên Việt Nam Câu 8: Những nội dung, đặc điểm cơ bản của điều kiện tự nhiên, tộc người, lịch sử, văn hóa của vùng Châu thổ Bắc Bộ Câu 9: Những nội dung, đặc điểm cơ bản của ĐK tự nhiên, tộc người, lịch sử, văn hóa của vùng Tây Bắc Câu 10: Nội dung cơ bản của tiến trình lịch sử văn hóa VN Câu 11: Cấu trúc và mối quan hệ gia đình, xóm làng, quốc gia VN Câu 12: Tiếp xúc và giao lưu văn hóa giữa các tộc người Việt Nam Câu 13: Tiếp xúc và giao lưu văn hóa trong giai đoạn mới Câu 14: Các thành tố cơ bản của văn hóa: Ngôn ngữ; Tín ngưỡng dân gian; Tôn giáo, Phong tục tập quán lễ hội
.doc 777023.doc
Kích thước: 107.5 kb
Lần tải: 1 lần
Download