BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn: VẬT LÍ- Giáo dục thường xuyên
Câu số
278
415
Mã đề thi
526 731
836
985
1.
B
C
C
D
B
D
2.
A
D
D
B
B
B
3.
D
B
A
A
A
D
4.
D
B
C
B
C
C
5.
A
C
B
A
C
D
6.
B
D
D
B
A
A
7.
B
D
B
A
D
A
8.
C
C
D
D
C
A
9.
D
A
D
A
B
C
10.
A
C
C
A
A
B
11.
D
D
A
B
B
D
12.
B
B
C
C
D
C
13.
A
B
B
A
A
B
14.
B
D
C
D
B
D
15.
B
C
D
B
B
D
16.
A
D
B
C
D
A
17.
B
D
C
B
A
D
18.
D
A
A
D
C
B
19.
C
C
C
C
D
A
20.
A
D
C
D
C
A
21.
D
D
B
A
B
D
22.
C
A
B
A
D
C
23.
D
C
A
B
C
B
24.
C
B
A
D
A
B
25.
C
C
B
C
A
C
26.
C
A
C
C
C
A
27.
A
A
D
C
A
B
28.
B
B
B
D
C
B
29.
A
C
D
B
B
B
30.
C
C
D
B
A
C
31.
D
A
D
A
D
D
32.
B
B
A
B
D
D
33.
C
A
A
D
B
C
34.
C
D
A
C
C
B
35.
B
B
A
C
C
C
36.
D
A
A
D
D
A
37.
D
B
D
D
B
C
38.
A
A
C
C
A
C
39.
A
A
B
A
D
A
40.
C
B
B
C
D
A
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:31 PM


Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí dưới hình thức trắc nghiệm dành cho hệ Giáo dục thường xuyên năm học 2012.pdf Dap-an-de-thi-Vat-Li-GDTX ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf Dap-an-de-thi-Vat-Li-GDTX ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download