bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:43 AM | Lần xem 137 | Lần tải 0
  • Download images Đạo Phật Của Tuổi Trẻ
  • Download images Đạo Phật Của Tuổi Trẻ
  • Download images Đạo Phật Của Tuổi Trẻ
  • Download images Đạo Phật Của Tuổi Trẻ
  • Download images Đạo Phật Của Tuổi Trẻ

Mục lục
Chương 1: Xây dựng lại cấu trúc gia đình..................................................4
Một niềm tin chung ....................................................................................4
Trở về để khám phá....................................................................................5
Nơi nuôi dưỡng và chữa trị.......................................................................6
Chỉnh đốn lại Gia Đình Phật Tử................................................................8
Gia Đình Phật Tử là gia đình tâm linh......................................................9
Chỉnh đốn lại gia đình huyết thống........................................................10
Thiết lập thế liên minh giữa GĐPT và gia đình huyết thống...............11
Giáo dục theo đường lối Phật giáo .........................................................11
Một nguồn sinh lực mới...........................................................................12
Món quà cho quê hương..........................................................................13
Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử..........................................14
Gia đình là tác phẩm của ta .....................................................................14
Một ngọn hải đăng....................................................................................16
Một vị Bồ Tát.............................................................................................17
Đáp ứng nhu yếu của tuổi trẻ..................................................................18
Thiết lập lại hòa điệu và hạnh phúc trong gia đình..............................21
Tự độ trước khi làm công việc Bồ Tát.....................................................22
Dạy bằng sự sống của chính mình..........................................................23
Nhắc nhở phụ huynh cùng thực tập với các em....................................25
Cải thiện môi trường ................................................................................26
Sống đơn giản và lành mạnh là hướng đi..............................................28
Lưu tâm đến các em..................................................................................29
Vai trò bác sĩ, vai trò cố vấn.....................................................................29
Đừng để mất thì giờ vào chuyện hình thức...........................................30
Nguyện vọng chính đáng ........................................................................31
Chương 3: Sứ mạng phụ huynh.................................................................34
Bảo vệ nơi trú ẩn cuối cùng .....................................................................34
Tâm thư cho phụ huynh ..........................................................................35
Thực tập với các em..................................................................................37
Hợp tác với Huynh Trưởng.....................................................................37
Đừng phó mặc các em!.............................................................................40
Yểm trợ Gia Đình Phật Tử là yểm trợ con em mình .............................41
2 | Mục
lục
Phần giáo lý căn bản....................................................................................45
Kinh Tam Di Đề ........................................................................................45
Bốn cách tinh tấn.......................................................................................47
Bốn Sự Thật Mầu Nhiệm..........................................................................75
Năm nguồn năng lượng...........................................................................89
Năm Giới quý báu ....................................................................................93
Phần thực tập căn bản ...............................................................................111
Tổ chức lại hình thức tu tập...................................................................111
Điều phục tâm hành...............................................................................120
Ái Ngữ và Đế Thính...............................................................................139
Chỉ và quán..............................................................................................164
Bẻ gãy thế tam giác.................................................................................197
Gốc rễ .......................................................................................................200
Hiện pháp lạc trú....................................................................................208
Lãnh thổ của Bụt.....................................................................................221
Làm mới...................................................................................................230
Soi Sáng....................................................................................................243
Tính Bụt trong lòng.................................................................................254
Pháp thoại cho người trẻ...........................................................................259
Tú Uyên, Giáng Kiều..............................................................................259
Thiếu phụ Nam Xương..........................................................................267
Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập..........................................270
Tư liệu mới..................................................................................................288
Lời cuối........................................................................................................300
3 | Mục
lục
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:43 AM

Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng, Tập tài liệu các anh chị đang cầm trên tay là tổng hợp các bài giảng của Sư Ông Nhất Hạnh cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ trong các khóa tu năm 1997, 1998, và 1999 tại chùa Vạn Hạnh, Cali và tại đạo tràng Thanh Sơn, tiểu bang Vermont. Chúng tôi tạm chia thành các chương riêng biệt để các anh chị tiện theo dõi nên không theo thứ tự thời gian. Tuy nhiên, đây không phải là một tập sách giáo khoa đầy đủ tất cả các giáo lý căn bản mà các anh chị nên tham cứu thêm nhiều tài liệu hơn như đã được đề cập trong phần "Tư liệu mới". Điều căn bản nhất là các anh chị phải thực tập những điều học được, thật sự nếm được pháp lạc và chứng nghiệm sự chuyển hóa xảy ra trong tự thân cũng như trong gia đình thì việc hướng dẫn các em tu tập mới có được nhiều hiệu quả và lợi lạc.
.pdf 779307.pdf
Kích thước: 1.71 mb
Lần tải: 0 lần
Download