bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 4035 | Lần tải 1116
  • Download images Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể
  • Download images Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể
  • Download images Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể
  • Download images Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể
  • Download images Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể

1
Cuốn sách này dành cho những ai có thị lực tốt nhưng không nhìn thấy bản chất
của sự việc bằng đôi mắt của mình.
Allan và Ba
ara Pease là hai chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực giao
tế nhân sự và ngôn ngữ cơ thể. Với số bán được lên đến 20 triệu bản, họ đã trở thành
một gia đình nổi tiếng thế giới.
Ngôn ngữ cơ thể thường cho thấy những gì người ta nói khác xa với những gì
họ nghĩ hay cảm nhận.
Cuốn sách này trình bày các vấn đề:

Cách tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác

Cách nhận biết một người đang nói dối

Cách khiến người khác hợp tác với mình

Cách tham dự phỏng vấn và thương lượng hiệu quả

Cách chọn bạn đời tâm đầu ý hợp
2
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................4
CHƯƠNG I .....................................................................................................................9
HIỂU NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN.....................................................................................9
CHƯƠNG II..................................................................................................................30
QUYỀN LỰC NẰM TRONG TAY BẠN....................................................................30
CHƯƠNG 3...................................................................................................................61
ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA NỤ CƯỜI VÀ TIẾNG CƯỜI..................................................61
CHƯƠNG 4...................................................................................................................82
DẤU HIỆU CỦA CÁNH TAY.....................................................................................82
CHƯƠNG 5...................................................................................................................99
NHỮNG KHÁC BIỆT VỀ VĂN HÓA ........................................................................99
CHƯƠNG 6.................................................................................................................116
ĐIỆU BỘ BÀN TAY VÀ NGÓN CÁI.......................................................................116
Chương 7.....................................................................................................................131
CÁC DẤU HIỆU ĐÁNH GIÁ VÀ LỪA DỐI ...........................................................131
Giải mã các điệu bộ của tay và mặt.............................................................................131
Chương 8.....................................................................................................................151
CÁC DẤU HIỆU BẰNG MẮT..................................................................................151
CHƯƠNG 9.................................................................................................................176
NGƯỜI XÂM PHẠM KHÔNG GIAN ......................................................................176
Lãnh thổ và không gian riêng......................................................................................176
CHƯƠNG 10...............................................................................................................191
ĐÔI CHÂN TIẾT LỘ Ý ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO......................................................191
CHƯƠNG 11...............................................................................................................207
13 ĐIỆU BỘ PHỔ BIẾN NHẤT MÀ BẠN NHÌN THẤY MỖI NGÀY...................207
CHƯƠNG 12...............................................................................................................226
BẮT CHƯỚC – CÁCH CHÚNG TA XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ.......................226
Chương 13...................................................................................................................239
CÁC DẤU HIỆU BÍ MẬT CỦA ĐIẾU THUỐC, MẮT KÍNH VÀ VIỆC TRANG
ĐIỂM...........................................................................................................................239
CHƯƠNG 14...............................................................................................................254
Cơ thể tiết lộ nơi đầu óc đang hướng đến ...................................................................254
CHƯƠNG 15...............................................................................................................261
NHỮNG ĐIỆU BỘ TÁN TỈNH VÀ QUYẾN RŨ.....................................................261
CHƯƠNG 16...............................................................................................................291
CÁC DẤU HIỆU VỀ QUYỀN SỞ HỮU, LÃNH THỔ VÀ CHIỀU CAO...............291
CHƯƠNG 17...............................................................................................................303
SẮP XẾP CHỖ NGỒI – NGỒI Ở ĐÂU VÀ TẠI SAO?............................................303
CHƯƠNG 18...............................................................................................................317
CUỘC PHỎNG VẤN, TRẬN ĐẤU QUYỀN LỰC VÀ............................................317
CÁC THỦ THUẬT TẠO QUYỀN LỰC Ở CƠ QUAN ............................................317
CHƯƠNG 19...............................................................................................................332
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Cuốn sách này trình bày các vấn đề: - Cách tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác. - Cách nhận biết một người đang nói dối. - Cách khiến người khác hợp tác với mình. - Cách tham dự phỏng vấn và thương lượng hiệu quả. - Cách chọn bạn đời tâm đầu ý hợp.
769122.pdf
Kích thước: 5.78 mb
Lần tải: 4 lần
Download