bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:44 PM | Lần xem 130 | Lần tải 2
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:44 PM

JDBC (Java DataBase Connectivity) là một thư việc chuẩn dùng để truy xuất các cơ sở dữ liệu như MS Acess, SQL Server, Oracle,… trong các ứng dụng Java bằng ngôn ngữ truy vấn SQL. Các hàm truy xuất cơ sở dữ liệu với JDBC nằm trong gói java.sql.* JDBC driver: JDBC bao gồm hai phần: JDBC API: là một API hoàn toàn dựa trên Java. JDBC DriverManager: là trình quản lý JDBC giao tiếp trực tiếp với các trình điều khiển cơ sở dữ liệu cụ thể - giao tiếp thực sự với cơ sở dữ liệu
789029.pdf
Kích thước: 10.4 mb
Lần tải: 0 lần
Download