bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 507 | Lần tải 53
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

CHUYỂN MẠCH VÀ ĐỊNH TUYẾN :GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN DISTANCE VECTOR -Giới thiệu về RIP và EIGRP -RIP version 1 -VLSM và CIDR -RIP version 2 -Phân tích bảng định tuyến -EIGRP

770957.ppt
Kích thước: 449.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download