bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 340 | Lần tải 1
  • Download images Chỉnh sửa Photoshop: Ảnh bị sai màu
  • Download images Chỉnh sửa Photoshop: Ảnh bị sai màu
  • Download images Chỉnh sửa Photoshop: Ảnh bị sai màu
  • Download images Chỉnh sửa Photoshop: Ảnh bị sai màu
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Như các bạn thấy do kỹ thuật chụp hình nên nó có màu sắc quá đỏ Bây gờ bạn hãy chọn công cụ eyeDroper (I) và set giá trị Sample size trên thanh Option là 5x5 Sau đó Click chuột lên vùng màu đỏ để lấy mẫu màu .
44601.pdf
Kích thước: 185.99 kb
Lần tải: 0 lần
Download