bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:50 PM | Lần xem 5632 | Lần tải 1914
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:50 PM

1) Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu tạo tiền đề cho sự xuất hiện của lý thuyết quản trị:2) Nghệ thuật quản trị đòi hỏi phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị của Fayol:3) Taylor là người sáng lập ra trường phái quản trị khoa học:4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại:5) Ra quyết định là một nghệ thuật:6) Ra quyết định là một khoa học:7) Ra quyết định đúng là nhà quản trị đã giải quyết được vấn đề của mình:8) Quyền đưa ra quyết định phải tập trung về người có địa vị cao nhất trong tổ chức, luôn là một nguyên tắc đúng trong mọi tình huống:9) Khi quyết định lựa chọn phương án cần phải chọn những phương án có chi phí thấp nhất:10) Trong mọi trường hợp đều cần dân chủ khi bàn bạc ra quyết định để đạt hiệu quả cao:11) Quyết định quản trị thành công hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình ra quyết định:12) Quản trị là một hoạt động kết tinh khi con người kết hợp với nhau để đi đến mục tiêu:13) Quản trị là một hoạt động phổ biến trong tất cả các tổ chức:14) Quản trị được thực hiện theo một cách như nhau:15) Mục tiêu của quản trị là tối đa hoá lợi nhuận:16) Quản trị là một công việc mang tính đặc thù của những nhà quản trị cấp cao:17) Nhà quản trị là những người có quyền ra lệnh và điều hành công việc của những người khác:18) Tất cả các nhà quản trị đều phải am hiểu các kỹ năng quản trị với những mức độ như nhau:19) Cấp quản trị càng cao thì kỹ năng chuyên môn càng quan trọng:20) Kỹ năng nhân sự cần thiết đối với các cấp quản trị là như nhau:21) Thời gian của nhà quản trị cấp cao giành nhiều nhất cho chức năng hoạch định:22) Vai trò quan trọng nhất của các nhà quản trị cấp thấp trong tổ chức là giám sát chặt chẽ hành vi của những người cấp dưới:23) Hoạt động quản trị mang tính nghệ thuật theo kiểu cha truyền con nối:24) Nhà quản trị thì cần phải vượt trội các nhân viên của mình về tất cả các kỹ năng để quản trị hữu hiệu:25) Phong cách lãnh đạo dân chủ luôn mang lại hiệu quả trong mọi trường hợp:26) Không nên lãnh đạo nhân viên theo phong cách độc đoán dù trong hoàn cảnh nào:27)Phong cách quản lý độc tài là phong cách quản lý không có hiệu quả:28)Nhà quản trị có thể giữ nhân viên giỏi bằng cách tạo cho họ có mức thu nhập cao:29) Nguồn gốc của động viên là nhu cầu của con người mong muốn được thoả mãn:30) Có thể động viên người lao động thông qua những điều mà họ kỳ vọng:31) Hoạch định là chức năng liên quan đến việc chọn mục tiêu và phương thức hoạt động:32) Hoạch định là chức năng mà nhà quản trị cấp cao phải làm:33) Ma trận SWOT là công cụ quan trọng cần áp dụng khi phân tích môi trường:34) Quan niệm cổ điển trong xây dựng cơ cấu tổ chức hướng đến phân quyền trong quản trị:35) Quan hệ giữa tầng hạn quản trị và nhà quản trị cấp trung trong cơ cấu tổ chức là mối quan hệ tỷ lệ thuận:36) Tầng hạn quản trị rộng hay hẹp phụ thuộc vào trình độ của nhà quản trị:37) Tầng hạn quản trị rộng hay hẹp chỉ thuộc vào trình độ của nhà quản trị:38) Uỷ quyền trong quản trị là khoa học:39) Uỷ quyền là một nghệ thuật:40) Nhân viên thường không thích nhà quản trị ra việc cho cấp dưới:41) Phân tích môi trường là công việc phải thực hiện khi xây dựng chiến lược42) Phân tích môi trường là giúp cho nhà quản trị xác định được những thách thức của doanh nghiệp để từ đó xây dựng chiến lược tương lai43) Môi trường bên ngoài là môi trường vĩ mô tác động đến doanh nghiệp44) Môi trường giúp nhà quản trị nhận ra các thách thức đối với doanh nghiệp45) Khoa học công nghệ phát triển nhanh đem lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp46) Kiểm tra là quá trình đối chiếu thực tế với kế hoạch để tìm ra các sai sót47) Xây dựng cơ cấu của tổ chức là:a. Sự hình thành sơ đồ tổ chức b. Xác lập mối quan hệ hàng ngang giữa các đơn vịc. Xác lập mối quan hệ hàng dọc giữa các đơn vị d. Tất cả những câu trên48) Công ty và các doanh nghiệp nên được chọn cơ cấu phù hợp:a. Cơ cấu theo chức năng b. Cơ cấu theo trực tuyếnc. Cơ cấu trực tuyến tham mưu d. Cơ cấu theo cơ cấu phù hợp
790926.pdf
Kích thước: 906.55 kb
Lần tải: 0 lần
Download