bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 494 | Lần tải 18

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM


1./ Giá sản phẩm X tăng lên dẫn đến phần chi tiêu cho sản phẩm X tăng lên, thì hệ số co dãn của cầu theo giá sản phẩm X là:
a) ED > 1
b) ED
c) ED = 0
d) ED = 1
2./ Khi thu nhập tăng lên 10%, khối lượng tiêu thụ sản phẩm X tăng lên 5%, với các điều kiện khác không đổi, thì ta có thể kết luận sản phẩm X là:
a) Sản phẩm cấp thấp
b) Xa xí phẩm
c) Sản phẩm thiết yếu
d) Sản phẩm độc lập
3./ Nếu 2 sản phẩm X & Y là 2 sản phẩm thay thế thì:
a) Exy > 0
b) Exy
c) Exy = 0
d) Exy =1
4./ Nếu 2 sản phẩm X & Y là 2 sản phẩm bổ sung thì:
a) Exy > 0
b) Exy
c) Exy = 0
d) Tất cả đều sai
5./ Đường cung của sản phẩm X dịch chuyển do:
a) Giá sản phẩm X thay đổi
b) Thu nhập người tiêu dùng thay đổi
c) Thuế thay đổi
d) Giá cả sản phẩm thay thế giảm
6./ Đường cầu sản phẩm X dịch chuyển khi:
a) Giá sản phẩm X thay đổi
b) Chi phí sản xuất sản phẩm X thay đổi
c) Thu nhập của người tiêu thụ thay đổi
d) Tất cả các câu trên
7./ Nếu giá sản phẩm X tăng lên, các điều kiện khác không đổi thì:
a) Cầu sản phẩm X tăng lên
b) Khối lượng tiêu thụ SP X tăng lên
c) Khối lượng tiêu thụ sản phẩm X giảm xuống
d) Phần chi tiêu sản phẩm X tăng lên
8./ Nếu giá cân bằng sản phẩm là P = 15 đ/sp, chính phủ đánh thuế 3đ/sp làm giá cân bằng tăng lên P = 17 đ/sp, có thể kết luận:
a) Cầu co giãn nhiều hơn so với cung
b) Cầu co giãn ít hơn so với cung
c) Cầu co giãn tương đương với cung
d) Tất cả đều sai
9./ Khi giá hàng Y: Py = 4 thì lượng cầu hàng X: Qx = 10 và khi Py =6 thì Qx =12, với các yếu tố khác không đổi. Kết luận X và Y là 2 sản phẩm:
a) bổ sung theo nhau
b) Thay thế cho nhau
c) Vừa thay thế, vừa bổ sung
d) Không liên quan
10./ Nếu mục tiêu của công ty là tối đa hóa doanh thu, và cầu về sản phẩm của công ty tại mức giá hiện có là co giãn nhiều, công ty sẽ:
a) Tăng giá
b) Giảm giá
c) Tăng lượng bán
d) Giữ giá như cũ
11./ Khi thu nhập giảm, các yếu tố khác không đổi, giá cả và lượng cân bằng mới của hàng hóa thông thường sẽ:
a) Giá thấp hơn và lượng cân bằng lớn hơn
b) Giá cao hơn và lượng cân bằng nhỏ hơn
c) Giá thấp hơn và lượng cân bằng nhỏ hơn
d) Không thay đổi
12./ Yếu tố nào sau đây không được coi là yếu tố quyết định cầu hàng hóa
a) Giá hàng hóa liên quan
b) Thị hiếu, sở thích
c) Giá các yếu tố đầu vào để sản xuất hàng hóa
d) Thu nhập
13./ Hàng hóa A là những hàng thứ cấp. Nếu giá của A giảm đột ngột còn phân nữa. Tác động thay thế sẽ làm cầu hàng A:
a) Tăng lên gấp đôi
b) Tăng ít hơn gấp đôi
c) Giảm còn một nửa
d) Các câu trên đều sai
Dùng thông tin sau để trả lời câu 14, 15, 16 Hàm số cung và cầu sản phẩm X có dạng:
P =Qs + 5
P = -1/2QD + 20
14./ Giá cân bằng và sản lượng cân bằng là:
a) Q = 5 và P = 10
b) Q = 10 và P = 15
c) Q = 8 và P = 16
d) Q = 20 và P = 10
15./ Nếu chính phủ ấn định mức giá P = 18 và hứa sẽ mua hết lượng sản phẩm thừa thì chính phủ cần chi bao nhiêu tiền:
a) 108
b) 162
c) 180
d) Tất cả đều sai
16./ Muốn giá cân bằng P = 18 thì hàm cung mới có dạng
a) P = QS + 14
b) P = QS - 14
c) P = QS + 13
d) Tất cả đều sai
17./ Thông thường, gánh nặng của một khoản thuế người sản xuất và người tiêu dùng đều phải chịu nhiều hay ít phụ thuộc vào độ co giãn tương đối giữa cung và cầu. Trong điều kiện nào thì người tiêu dùng phải chịu phần lớn số thuế:
a) Cung co giãn ít hơn so với cầu
b) Cầu co giãn ít hơn so với cung
c) Cầu hoàn toàn không co giãn
d) Cầu hoàn toàn co giãn
18./ Tương tự, trong trường hợp nào sau đây người tiêu dùng hưởng được lợi ích nhiều hơn từ một khoản trợ giá:
a) Cung co giãn ít hơn so với cầu
b) Cầu co giãn ít hơn so với cung
c) Cầu hoàn toàn co giãn
d) Cung hoàn toàn co giãn
19./ Giá trần (giá tối đa) luôn dẫn tới:
a) Sự gia nhập ngành
b) Sự dư cung
c) Sự cân bằng thị trường
d) Sự thiếu hụt
20./ Đường cầu của sách giáo khoa sẽ dời sang phải khi:
a) Số lượng sinh viên tăng
b) Giá của sách giáo khoa giảm
c) Giá của sách giáo khoa cùng loại giảm
d) Giá giấy dùng để in sách giảm
21./ Đường cầu theo giá của bột giặt Viso dịch chuyển sang phải là do:
a) Giá bột giặt Viso giảm
b) Giá hóa chất nguyên liệu giảm
c) Giá của các loại bột giặt khác giảm
d) Giá các loại bột giặt khác tăng
22./ Trong trường hợp nào sau đây làm dịch chuyển đường cầu Tivi Sony về bên phải:
a) Trường hợp 1 và 3
b) Trường hợp 1 và 2
c) Trường hợp 2 và 3
d) Trường hợp 1 + 2 + 3
23./ Trong trường hợp nào giá bia sẽ tăng:
a) Đường cầu của bia dời sang phải
b) Đường cung của bia dời sang trái
c) Không có trường hợp nào
d) Cả 2 trường hợp đều đúng
24./ Ý nghĩa kinh tế của đường cung thẳng đứng là:
a) Nó cho thấy nhà sản xuất sẵn sàng cung ứng nhiều hơn tại mức giá thấp hơn
b) Nó cho thấy dù giá là cả bao nhiêu người ta cũng chỉ cung ứng một lượng nhất định cho thị trường
c) Nó cho thấy nhà cung ứng sẵn sàng cung ứng nhiều hơn khi giá cao hơn
d) Nó cho thấy chỉ có một mức giá làm cho nhà sản xuất cung ứng hàng hóa cho thị trường
25./ Đường cầu về điện thoại dịch chuyển như hình dưới đây là do:
a) Chi phí lắp đặt
b) Thu nhập dân chúng tăng
c) Do đầu tư của các công ty đầu tư viễn thông nước ngoài
d) Giá lắp đặt điện thoại giảm

26) Trong trường hợp nào đường cung của Pepsi dời sang phải
a) Thu nhập của người có thể mua nước ngọt giảm
b) Giá nguyên liệu tăng
c) Giá của Coke tăng
d) Không có trường hợp nào
27./ Nhân tố nào sau đây là dịch chuyển đường cầu
a) Giá máy ảnh giảm
b) Thu nhập dân chúng tăng
c) Giá phim ảnh tăng
d) Chính phủ đánh thuế vào ngành kinh doanh máy ảnh
28./ Yếu tố nào sau đây không phải là yếu tố quyết định của cung
a) Những thay đổi về công nghệ
b) Mức thu nhập
c) Thuế và trợ cấp
d) Chi phí nguồn lực để sản xuất hàng hóa
29./ Hàm số cầu và hàm số cung của một hàng hóa như sau:
(D): P = - Q + 50;
(S): P = Q + 10
Nếu chính phủ quy định giá tối đa là P = 20 thì lượng hàng hóa:
a) Thiếu hụt 30
b) Dư thừa 30
c) Dư thừa 20
d) Thiếu hụt 20
30./ Để tối đa hóa hữu dụng với thu nhập cho trước, người tiêu dùng phân phối các sản phẩm theo nguyên tắc:
a) Hữu dụng biên các sản phẩm phải bằng nhau:
b) Hữu dụng biên trên một đơn vị tiền tệ của các sản phẩm bằng nhau MuX/PX = MuY/PY = MuZ/PZ =…
c) Ưu tiên mua các sản phẩm có mức giá tương đối rẻ
d) Phần chi tiêu cho mỗi sản phẩm là bằng nhau
31./ Đường tiêu thụ giá cả là:
a) Tập hợp các phối hợp tối ưu giữa 2 sản phẩm khi giá cả 1 sản phẩm thay đổi, các yếu tố khác không đổi
b) Tập hợp những tiếp điểm giữa đường đẳng ích và đường ngân sách khi thu nhập thay đổi, các yếu tố khác không đổi
c) Tập hợp các tiếp điểm giữa đường đẳng ích và đường ngân sách khi giá sản phẩm và thu nhập đều thay đổi
d) Tập hợp các phối hợp tối ưu giữa 2 sản phẩm khi giá cả các sản phẩm thay đổi, thu nhập không đổi
32./ Đường tiêu thụ thu nhập (Income consumption line) là:
a) Tập hợp các phối hợp tối ưu giữa 2 sản phẩm khi giá cả các sản phẩm thay đổi, thu nhập không đổi
b) Tập hợp các phối hợp tối ưu giữa 2 sản phẩm khi giá cả 1 sản phẩm thay đổi, các yếu tố còn lại không đổi
c) Tập hợp các phối hợp tối ưu giữa 2 sản phẩm khi thu nhp thay đổi, các yếu tố còn lại không đổi
d) Tập hợp các phối hợp tối ưu giữa 2 sản phẩm khi thu nhập và giá cả các sản phẩm đều thay đổi
33./ Điểm phối hợp tối ưu (đạt Tumax) giữa 2 sản phẩm X & Y là:
a) Tiếp điểm của đường đẳng ích và đường ngân sách
b) Tiếp điểm của đường đẳng ích và đường đẳng phí
c) Tiếp điểm của đường đẳng lương và đường đẳng phí
d) Tiếp điểm của đường đẳng lương và đường ngân sách
34./ ĐườngEngel là đường biểu thị mối quan hệ giữa:
a) Giá sản phẩm và khối lượng sản phẩm được mua
b) Giá sản phẩm và thu nhập của người tiêu thụ
c) Thu nhập và khối lượng sản phẩm được mua của người tiêu dùng
d) Giá sản phẩm này với khối lượng tiêu thụ sản phẩm kia
35./ Đường ngân sách có dạng: Y = 100 - 2X nếu Py = 10 và:
a) Px = 5, I = 100
b) Px = 10, I = 2000
c) Px = 20, I = 2000
d) Px = 20, I = 1000
36./ Nếu P2 = 5 và Py = 20 và I = 1000 thì đường ngân sách có dạng:
a) Y = 200 - 1/4X
b) Y = 100 + 4X
c) Y = 50 + 1/4X
d) Y = 50 - 1/4X
Sử dụng thông tin này để trả lời các câu 37, 38, 39


1


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô dành cho sinh viên kinh tế năm 2 ôn tập kiến thức kinh tế học cơ bản
.doc 771740.doc
Kích thước: 177 kb
Lần tải: 0 lần
Download