bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:43 AM | Lần xem 13523 | Lần tải 3751
 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 Bài 1:   DƯỢC LÝ ĐẠI CƯƠNG
Chọn câu đúng nhất:
Thuốc có nguồn gốc: A-   Thực vật , động vật . khoáng vật hay sinh phẩm.
B-   Thực vật , động vật , khoáng vật.
C-   Thực vật , động vật , sinh phẩm.
D-   Thực vật , khoáng vật hay sinh phẩm.
Thuốc dùng  qua đường tiêu hóa có rất nhiều ưu điểm vì : A-   Thuốc tác dụng nhanh ,ít hao hụt.
B-   Dễ điều chỉnh lượng thuốc.
C-   Dễ áp dụng, ít hao hụt.
D-   Dễ điều chỉnh lượng thuốc, tác dụng nhanh.
Thuốc dùng  qua đường hô hấp  có rất nhiều nhược điểm vì : A-   Thuốc bị hao hụt nhiều.
B-   Kỷ thuật dùng thuốc khá phức tạp.
C-   Kỷ thuật dùng thuốc khá phức tạp, ít hao hụt.
D-   Thuốc tác dụng nhanh,ít hao hụt.
Thuốc dùng  qua đường Đường tiêm  có rất nhiều ưu điểm vì :      A- Thuốc tác dụng nhanh ,ít hao hụt.
B- Kỷ thuật dùng thuốc khá dể dàng.
C- Dễ áp dụng, ít hao hụt.
D-Khó áp dụng, hao hụt nhiều.
Các đường chủ yếu thải trừ thuốc ra khỏi cơ thể là : 1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

A-   Qua thận,gan.
B-Tuyến sữa, tuyến mồ hôi.
C- Qua thận, Tuyến sữa.
E-    Gan, tuyến mồ hôi.
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

Tác dụng của thuốc có mấy loại : 1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

A-   3.
B-   4.
C-   5.
D-   6.
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

Tác dụng chính của thuốc là : A-   Là những tác dụng dùng chữa bệnh - phòng bệnh.
B-   Là những tác dụng bất lợi.
C-   Là những tác dụng  chuyên trị nguyên nhân gây bệnh .
D-   Là những tác dụng  dùng để phòng bệnh.
Tác dụng chuyên trị  của thuốc là : A-   Là những tác dụng  chuyên trị nguyên nhân gây bệnh .
B-   Là những tác dụng  dùng để phòng bệnh.
C-   Là những tác dụng dùng chữa bệnh
D-   Là những tác dụng bất lợi.
Tác dụng phụ của thuốc là : A-   Là những tác dụng dùng chữa bệnh - phòng bệnh.
B-   Là những tác dụng bất lợi.
C-   Là những tác dụng dùng chữa bệnh.
D-   Là những tác dụng  dùng để phòng bệnh.
Tai biến của thuốc là khi sử dụng thuốc sẽ : A-   Gây ra hậu quả xấu cho người sử dụng.
B-   Không có tác dụng  điều trị.
C-   Không có tác dụng  phòng bệnh.
D-   Có tác dụng  điều trị, không có tác dụng  phòng bệnh.
     11- Thuốc có nguồn gốc thực vật , động vật , khoáng vật hay sinh phẩm.
A-Đúng.  B-Sai.
12-Thuốc được sử dụng qua đường tiêu hóa là thuốc ít gây hao hụt nhất :
A-Đúng.  B-Sai.
13- Thuốc được sử dụng qua đường hô hấp  là thuốc dễ điều chỉnh lượng thuốc:
A-Đúng.  B-Sai.
14- Thuốc được sử dụng qua đường tiêm  là thuốc dễ sử dụng nhất :
A-Đúng.  B-Sai.
15- Thuốc được thải trừ qua đường tiêu hóa : thường là những Ancaloid , kim loại nặng.
A-Đúng.  B-Sai.
16- Tác dụng chính của thuốc là những tác dụng dùng chữa bệnh - phòng bệnh:
A-Đúng.  B-Sai.
17- Tác dụng phụ của thuốc là những tác dụng  dùng để phòng bệnh.
A-Đúng.  B-Sai.
    18- Tác dụng chuyên trị  của thuốc là  những tác dụng  chuyên trị nguyên nhân             gây bệnh.
A-Đúng.  B-Sai.
    19 - Liều tối đa trong sử dụng thuốc là liều giới hạn cho phép :
A-Đúng.  B-Sai.
   20- Trong sử dụng thuốc chống chỉ định tuyệt đối là cấm dùng :
A-Đúng.  B-Sai.
 
Bài 2: THUỐC HẠ SỐT-GIẢM ĐAU-CHỐNG VIÊM
Chọn câu đúng  nhất:
1-     Thuốc nào sau đây có tác dụng thuốc hạ sốt-giảm đau-chống viêm:
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

A-   Aspirin.
B-   Panadol  .
C-   Morphin.
D-   Tylenol.
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

2-     Thuốc nào sau đây không có tác dụng chống viêm:
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

A-   Aspirin.
B-   Morphin.
C-   Panadol.
D-   Dolargan .
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

3-Thuốc nào sau đây không có tác dụng thuốc hạ sốt:
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

A-   Aspirin.
B-   Morphin.
C-   Indocin.
D-   Dolargan.
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

4-     Thuốc nào sau đây có tác dụng thuốc giảm đau mạnh:
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

A-   Morphin.
B-   Aspirin.
C-   Panadol.
D-   Tylenol.
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

5-     Thuốc Acétaminophène có tác dụng chống viêm :
A-   Đúng . B-Sai.
6-     Thuốc Acid Acetyl Salicilit  chỉ có tác dụng chống viêm :
A-   Đúng . B-Sai.
7-     Thuốc Indocin có tác dụng chống viêm,giảm đau:
A-   Đúng.  B-Sai.
8-     Thuốc Morphin có tác dụng chống viêm,giảm đau:
A-   Đúng.  B-Sai.
9-     Thuốc Dolargan có tác dụng giảm đau:
A-   Đúng.  B-Sai.
10   -Thuốc Acid Acetyl Salicilit có tác dụng chống viêm ,hạ sốt,giảm đau:
A-   Đúng.           B-Sai.
 
Bài 3: VITAMIN
Chọn câu đúng nhất:
1-     Vitamin là một chất mà cơ thể:
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

A-   Không tự tổng hợp được .
B-   Tự tổng hợp hoàn toàn.
C-   Tự tổng hợp một phần.
D-   Tự tổng hợp một phần ,và một phần do thức ăn cung cấp.
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

2-     Vitamin tan trong dầu :
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

A-   Vitamin A.
B-   Vitamin C.
C-   Vitamin B.
D-   Vitamin PP.
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

3-     Vitamin tan trong nước :
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

A-   Vitamin A.
B-   Vitamin B.
C-   Vitamin D.
D-   Vitamin E.
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

4-Vitamin A được dùng trong bệnh :
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

A-   Khô mắt,quáng gà ở trẻ em.
B-   Nhiễm trùng kéo dài.
C-   Nhiễm độc thần kinh.
D-   Chán  ăn,suy nhược cơ thể.
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

5-     Liều dùng  Vitamin A trong chương trình quốc gia ở trẻ
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

A-   100000 UI.
B-   200000 UI.
C-   300000 UI.
D-   400000 UI.
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

6-     Liều dùng  Vitamin A trong chương trình quốc gia ở trẻ >12 tháng tuổi là :
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

A-   200000 UI.
B-   400000 UI.
C-   600000 UI.
D-   800000 UI.
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

7-     Vitamin D được dùng trong bệnh :
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

A-   Còi xương,suy dinh dưỡng.
B-   Hạ Canxi máu.
C-   Tăng Canxi máu.
D-   Co giật .
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

8-     Chống chỉ định Vitamin D trong trường hợp nào:
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

A-   Hạ Canxi máu.
B-   Tăng Canxi máu.
C-   Suy dinh dưỡng.
D-   Co giật do suy tuyến giáp trạng.
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

9-     Vitamin  B1  được chỉ định trong bệnh :
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

A-   Bệnh tê phù ( bệnh Béri – Béri ).
B-   Suy dinh dưỡng.
C-   Chán  ăn,suy nhược cơ thể.
D-   Nhiễm trùng kéo dài.
1
|www.khotrithuc.com
 


 
 
 
Câu hỏi trắc nghiệm dược lý – đáp án
 

10-Vitamin  B6  được chỉ định trong bệnh :
A-    

1
|www.khotrithuc.com
 


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:43 AM

Bài 1: DƯỢC LÝ ĐẠI CƯƠNG Chọn câu đúng nhất: 1. Thuốc có nguồn gốc: A- Thực vật , động vật . khoáng vật hay sinh phẩm. B- Thực vật , động vật , khoáng vật. C- Thực vật , động vật , sinh phẩm. D- Thực vật , khoáng vật hay sinh phẩm. 2. Thuốc dùng qua đường tiêu hóa có rất nhiều ưu điểm vì : A- Thuốc tác dụng nhanh ,ít hao hụt. B- Dễ điều chỉnh lượng thuốc. C- Dễ áp dụng, ít hao hụt. D- Dễ điều chỉnh lượng thuốc, tác dụng nhanh. 3. Thuốc dùng qua đường hô hấp có rất nhiều nhược điểm vì : A- Thuốc bị hao hụt nhiều. B- Kỷ thuật dùng thuốc khá phức tạp. C- Kỷ thuật dùng thuốc khá phức tạp, ít hao hụt. D- Thuốc tác dụng nhanh,ít hao hụt. 4. Thuốc dùng qua đường Đường tiêm có rất nhiều ưu điểm vì : A- Thuốc tác dụng nhanh ,ít hao hụt. B- Kỷ thuật dùng thuốc khá dể dàng. C- Dễ áp dụng, ít hao hụt. D-Khó áp dụng, hao hụt nhiều. 5. Các đường chủ yếu thải trừ thuốc ra khỏi cơ thể là : A- Qua thận,gan. B-Tuyến sữa, tuyến mồ hôi. C- Qua thận, Tuyến sữa. E- Gan, tuyến mồ hôi.
779042.doc
Kích thước: 504 kb
Lần tải: 1 lần
Download