bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 249 | Lần tải 3
  • Download images Cấu hình và sử dụng print server
  • Download images Cấu hình và sử dụng print server
  • Download images Cấu hình và sử dụng print server
  • Download images Cấu hình và sử dụng print server
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Máy in là công cụ đắc lực trong văn phòng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thiết lập máy in sao cho tốn ít chi phí và đạt hiệu quả cao nhất cho công việc. Đơn cử là người dùng thường kết nối máy in vào một máy tính, sau đó chia sẻ máy in này cho tất cả các máy tính khác trong cùng một mạng LAN. Điều này sẽ bị hạn chế mỗi khi in vì lệnh in từ các máy khác sẽ chạy qua máy đang chia sẻ, sau đó tùy theo độ ưu tiên (metric) của lệnh in mà thực hiện. Một bất cập khác cũng khá quan trọng là máy đang chia sẻ sẽ phải trong trạng thái hoạt động liên tục, nếu không các lệnh in sẽ đi đến máy này và bị dừng lại, và như thế máy in sẽ không thể nhận được các lệnh đã yêu cầu.
50139.pdf
Kích thước: 185.56 kb
Lần tải: 0 lần
Download