bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM | Lần xem 179 | Lần tải 2
  • Download images Cách giao tiếp của trẻ từ 1 đến 2 tuổi
  • Download images Cách giao tiếp của trẻ từ 1 đến 2 tuổi
  • Download images Cách giao tiếp của trẻ từ 1 đến 2 tuổi
  • Download images Cách giao tiếp của trẻ từ 1 đến 2 tuổi
  • Download images Cách giao tiếp của trẻ từ 1 đến 2 tuổi
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM

Sự phát triển ngôn ngữ bắt đầu diễn ra trong giai đoạn này, đặc biệt khi con bạn bước sang tuổi thứ hai. Trẻ ở tuổi này có thể nghe hiểu những gì người khác nói và thể hiện ý muốn của chúng. Chúng bắt đầu phát huy khả năng nhận biết những chỉ dẫn phức tạp hơn và cũng sẽ chẳng ngần ngại đưa ra những chỉ dẫn của chính mình. Cách giao tiếp của trẻ em Hầu hết các bé bắt đầu bập bẹ ở đầu giai đoạn này, mặc dù một số trẻ biết nói sớm hơn và một số khác thì mãi gần hai tuổi mới tập nói. Bé nào quá bận rộn với việc tập đi sẽ có xu hướng gác việc học nói sang một bên; điều này không có gì bất thường cả và không cần thiết phải quá lo lắng. Trẻ ở tuổi này có thể tiếp nhận hàng tá từ ngữ rời rạc
.pdf 579628.pdf
Kích thước: 101.83 kb
Lần tải: 0 lần
Download