bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM | Lần xem 55 | Lần tải 0
bởi user lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

Các bạn cho tớ xin tài liệu và bài tập về bàng thái cách với ạ!
bởi Nguyen Huy Linh lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

GAMBADE
bởi Mộc Trà lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

Gim đó bạn
bởi Võ Ngọc Đan Linh lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

Này là phần trọng tâm nha bạn
bởi Võ Ngọc Đan Linh lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

Sau bàng thái cách động từ nguyên mẫu không chia nha
bởi Hoàng Việt Hưng lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

em cần BÀI TẬP à ? - thực ra bài tập phần này không thể đa dạng được vì nó có mỗi 1 DẠNG - sẽ làm như học sinh cấp 1 thôi
bởi Hoàng Việt Hưng lúc Tue, May 08 '18 4:34 PM

có đây: