bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 425 | Lần tải 15
  • Download images BUSINESS WORDS YOU SHOULD KNOW
  • Download images BUSINESS WORDS YOU SHOULD KNOW
  • Download images BUSINESS WORDS YOU SHOULD KNOW
  • Download images BUSINESS WORDS YOU SHOULD KNOW
  • Download images BUSINESS WORDS YOU SHOULD KNOW

WORDS
KNOW
Over 1,000 Essential
Words and Phrases!
BUSINESS
YOU SHOULD
From Accelerated Depreciation to Zero-based
Budgeting—Learn the Lingo for Any Field
H. DEAN MCKAY, PH.D., AND P.T. SHANK
Words
knoW
Business
You should
From Accelerated Depreciation to Zero-based
Budgeting—Learn the Lingo for Any Field
h. dean MckaY, Ph.d., and P.T. shank
Avon,Massachusetts
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Bạn có biết những gì Kế toán Tiếng ồn là? Làm thế nào về Illiquid? Gạch và Nhấp chuột? Bất cứ ý tưởng gì GAAP, LBO, RFP, hoặc thỏa thuận đứng cho? Hãy đối mặt với nó: Bạn không thể sống sót trong rừng rậm của công ty ngày hôm nay, trừ khi bạn nói ngôn ngữ. Đó là thời gian để tìm hiểu!
.pdf 772482.pdf
Kích thước: 1.62 mb
Lần tải: 0 lần
Download