bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 229 | Lần tải 2
  • Download images Bí quyết sử dụng thư quảng cáo qua e-mail
  • Download images Bí quyết sử dụng thư quảng cáo qua e-mail
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Sử dụng thư quảng cáo điện tử sẽ giúp bạn có một cơ hội lớn trong việc đưa ra những thông điệp đều đặn với giá cả thấp đến những người quan tâm tới sản phẩm của bạn. Thách thức lớn phát sinh ở đây đó là làm thế nào để những e-mail đó được người nhận mở ra, đọc và phản hồi lại cho bạn.
102016.pdf
Kích thước: 65.68 kb
Lần tải: 0 lần
Download