bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:32 AM | Lần xem 416 | Lần tải 65
  • Download images Bảo trì hệ thống máy tính
  • Download images Bảo trì hệ thống máy tính
  • Download images Bảo trì hệ thống máy tính
  • Download images Bảo trì hệ thống máy tính
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:32 AM

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cách ghost và bung ghost qua mạng LAN, vấn đề đặt ra là làm thế nào để máy tính cần Ghost (Máy 2) ban đầu chưa có hệ điều hành có thể nhìn thấy Máy 1 đang share file ghost nào để bung ghost.
.pdf 1504.pdf
Kích thước: 10.52 mb
Lần tải: 0 lần
Download