bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:43 PM | Lần xem 117 | Lần tải 0
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:43 PM

Mạng ngang hàng có thể tăng năng suất sử dụng máy tính bởi nó được thiết kế đơn giản trong việc chia sẻ thông tin và tài nguyên trên mạng của bạn. Tuy nhiên, khả năng của các máy tính người sử dụng truy cập vào máy tính của họ có thể bị đánh cắp thông tin, xóa bỏ dữ liệu hoặc thiếu thận trọng trong việc chia sẻ thông tin. Đó là nguyên nhân tại sao mà bạn cần thêm vào các chính sách, quy định sử dụng máy tính trong công ty, bạn có thể chắc chắn rằng bạn và nhân viên công ty hiểu được các kiến thức cơ bản về bảo mật mạng ngang hàng. Nội dung các phần:1. Giới thiệu2. Bảo mật hệ thống tập tin3. Bảo mật tài khoản4. Sử dụng tường lửa5. Cập nhật các bản vá lỗi bảo mật6. Kiểm tra tính bảo mật với công cụ phân tích MSBA7. Các tài liệu tham khảo
.pdf 788871.pdf
Kích thước: 7.09 mb
Lần tải: 0 lần
Download