bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 1119 | Lần tải 190
  • Download images Bài tập và hướng dẫn thực hành AutoCad VBA
  • Download images Bài tập và hướng dẫn thực hành AutoCad VBA
  • Download images Bài tập và hướng dẫn thực hành AutoCad VBA
  • Download images Bài tập và hướng dẫn thực hành AutoCad VBA
  • Download images Bài tập và hướng dẫn thực hành AutoCad VBA

Bài hưng dn thc hành – Visual Basic cho AutoCAD
Lab 1: Làm quen viAutoCAD và VBA
GV HDTH: Phm Thanh Tùng - pttung@fit.hcmuns.edu.vn
1.
Hưng dn tng quan vAutoCAD và VBA
1.
VBA Manager & Visual Basic Edito
2.
B cc ca Project
3.
L nhAutoCAD VBA
VBA IDE
Khi ng VBA IDE. VBAIDE cho phép
ta hi u ch nh, thc thi và g r i chương
trình.
Mc dù VBAIDE ch khi ng khi
AutoCAD ang ưc thc thi, nhưng nó có
th
ưc thu nh, m và
óng
c lp so
vi ca s chương trình AutoCAD.
VBALOAD
Ti d án VBA vào phiên làm vi c hi n
hành ca AutoCAD.
VBARUN
Thc thi Macro VBA t hp thoi Macros
hoc t dùng l nh AutoCAD.
VBAUNLOAD
D b d án VBAtrong phiên làm vi c
hi n hành caAutoCAD.
Nu d án VBA ã
ưc ch nh sa và
chưa lưu, hp thoi Save
Project hi n lên nhc ngưi dùng lưu d án
(hoc hin th trên dòng
l nh).
VBAMAN
Hin th VBA Manager cho phép ngưi
dùng xem, to, ti,
óng,
nhúng hoc trích xut các d án.
VBASTMT
Thc thi dòng l nh VBA t dòng l nh
AutoCAD.
4.
Mô hình i tư ng trong AutoCAD
Mt  i tưng là mt kh i cu thành chính ca giao di n AutoCAD
ActiveX. Mi mt  i tưng th hi n úng mt phn ca AutoCAD. Có rt
nhiu loi  i tưng khác nhau trong giao di n AutoCADActiveX. Ví d
:

! i tưng " ho: line, arc, text và dimension

Cu hình v kiu dáng (style settings): linetype và dimension style

Cu trúc t ch#c: layer, group, block

Th hi n bn v$: view, viewport

Và ngay c bn thân bn v$ trong chương trình AutoCAD cũng ưc xem là
mt  i tưng.
VBA có th liên kt
n bn v$ hi n hành trong phiên làm vi c hi n ti
ca AutoCAD nh  i tưng ThisDrawing
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Hướng dẫn lập trình VBA cho AutoCad đơn giản và một số bài tập ứng dụng.


.pdf 769777.pdf
Kích thước: 799.26 kb
Lần tải: 0 lần
Download