bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 1179 | Lần tải 206
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Tham khảo: Đề thi và đáp án thi giữa kỳ kinh tế vĩ mô Tài liệu tham khảo về đề thi giữa kỳ môn học kinh tế vĩ mô, có kèm đáp án để bạn kiểm tra lại bài làm. Tài liệu gồm 30 câu trắc nghiệm dành cho học sinh hệ cao đẳng - đại học chuyên ngành kinh tế tham khảo làm bài để mở mang kiến thức.
.ppt 776686.ppt
Kích thước: 117 kb
Lần tải: 1 lần
Download