bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:56 PM | Lần xem 564 | Lần tải 37
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:56 PM

Bạn phân tích doanh nghiệp X. Giá hiện hành là 20.000đ, EPS của năm trước là 2000đ, ROE là 12% và giả định không đổi trong tương lai. Cổ tức chiếm 40% lợi nhuận, lãi suất không rủi ro danh nghĩa là 7%. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của thị trường (Rm) là 12% và hệ số β của doanh nghiệp X được xác định ở bảng dưới đây:
.pdf 792627.pdf
Kích thước: 621.53 kb
Lần tải: 0 lần
Download