bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 1157 | Lần tải 270
  • Download images Bài tập lập trình Java
  • Download images Bài tập lập trình Java
  • Download images Bài tập lập trình Java
  • Download images Bài tập lập trình Java
  • Download images Bài tập lập trình Java

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Khối: Đại Học Và Cao Đẳng
Năm 2013
Hướng dẫn:

Bài tập thực hành được chia theo Module

Mỗi Module được thiết kế cho thời lượng là 312 tiết thực hành tại lớp
với sự hướng dẫn của giảng viên.

Tùy theo số tiết phân bổ, mỗi tuần học có thể thực hiện nhiều Module.

Sinh viên phải làm tất cả các bài tập trong các Module ở tuần tương ứng.
Những sinh viên chưa hòan tất phần bài tập tại lớp có trách nhiệm tự làm
tiếp tục ở nhà.

Các bài có dấu (*) là các bài tập nâng cao dành cho sinh viên khá giỏi.
Trang 1
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai
Khoa Công Nghệ Thông Tin
MỤC LỤC
Module 1: Program and Statement................................................................................. 3
Module 2: Objects and Primitive data..........................................................................22
Module 3: Writing Class ................................................................................................29
Module 4: Enhancing Class ...........................................................................................38
Module 5: A
ay and Collections..................................................................................43
Module 6: Inheritance....................................................................................................48
Module 7: Exception – IO Stream.................................................................................51
Module 8: Graphic User Interface................................................................................54
Trang 2
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Module 1:Program and Statement
Nội dung kiến thức thực hành:
+ Sử dụng JDK để biên dịch và thực thi chương trình.
+ Sử dụng Eclipse để soạn thảo, biên dịch và thực thi chương trình.
+ Khai báo và sử dụng biến, đối tượng.
+ Sử dụng các cấu trúc điều khiển.
+ Nhận dữ liệu từ đối số hàm main.
Bài tập 1:
Mục đích:
-
Download và cài đặt được JDK.
Yêu cầu:
-
Hãy tải và cài đặt JDK
Hướng dẫn:
Để biên dịch được các source code Java, máy tính của chúng ta phải có máy Ảo Java
Để có được máy Ảo Java các bạn vào link bên dưới để download bộ JDK
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
Sau khi click vào đường link bên trên, danh mục JAVA Kit sẽ hiển thị như hình bên dưới:
Trang 3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Bài tập được chia theo module. Mỗi module được thiết kế theo thời lượng là 3 - 12 tiết thực hành tại lớp với sự hướng dẫn của giảng viên. Tùy theo số tiết phân bổ, mỗi tuần học có thể thực hiện nhiều module. Sinh viên phải làm tất cả các bài tập trong các Module ở tuần tướng ứng.
774955.pdf
Kích thước: 3.97 mb
Lần tải: 0 lần
Download