bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:53 PM | Lần xem 667 | Lần tải 87
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:53 PM

Một hãng sản xuất có hàm cầu là:Q=130-10Pa) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu?Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá này và cho nhận xét.b) Hãng đang bán với giá P=8,5 hãng quyết định giảm già để tăng doanh thu.quyết định này của hãng đúng hay sai?Vì sao?c) Nếu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và lượng cân bằng?Tính độ co giãn của cầu theo giá tại mức giá cân bằng và cho nhận xét.
791595.pdf
Kích thước: 3.8 mb
Lần tải: 0 lần
Download