bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:50 PM | Lần xem 504 | Lần tải 48
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:50 PM

1/ Vẽ đồ thị đường cầu và đường cung của SF trên. Xây dựng phương trình đường cung và đường cầu. Xác định giá và lượng cân bằng trên thị trường SF bếp nướng bánh mì nói trên.2/ Xác định lượng dư thừa hoặc thiếu hụt tại mỗi mức giá nói trên. Mô tả sự biến động của giá trong từng trường hợp. 3/ Đường cầu của bếp sẽ thay đổi như thế nào khi :- Giá bánh mì giảm trong ngắn hạn .- Có sự phát minh ra lò nướng bánh mì rất được mọi người ưa chuộng.Mô tả trong từng trường hợp sự thay đổi của giá và lượng cân bằng của bếp.4/ Giả sử ở mỗi mức giá lượng cung tăng lên 1000chiếc, các yếu tố khác không đổi. Tính giá và lượng cân bằng mới.5/ Sử dụng số liệu ở câu 4, giả sử Chính phủ trợ cấp cho người sản xuất 1000đ/ 1bếp . Tính số lượng bếp bán được, giá mà người tiêu dùng phải trả và mức giá mà người sản xuất nhận được. Trường hợp này hãy tính số thay đổi trong thặng dư của người sản xuất, người tiêu dùng, số tiền Chính phủ cần dự liệu và số thay đổi trong phúc lợi xã hội.6/ Sử dụng số liệu ở câu 4, giả sử bây giờ Chính phủ đánh thuế 1000đ/ 1bếp . Tính số lượng bếp bán được, giá mà người tiêu dùng phải trả và số tiền mà người sản xuất nhận được. Trường hợp này hãy tính số thay đổi trong thặng dư của người sản xuất, người tiêu dùng, số tiền Chính phủ thu được và số thay đổi trong phúc lợi xã hội.
790794.pdf
Kích thước: 2.59 mb
Lần tải: 0 lần
Download