bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:53 PM | Lần xem 888 | Lần tải 138
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:53 PM

1/ Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) aCung cầu.bQuy luật chi phí cơ hội tăng dần.cSự khan hiếm.dChi phí cơ hội 2/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về aKinh tế vi mô, chuẩn tắcbKinh tế vĩ mô, chuẩn tắccKinh tế vĩ mô, thực chứngdKinh tế vi mô, thực chứng 3/ Qui luật nào sau đây quyết định dạng của đường giới hạn khả năng sản xuất ? aQui luật năng suất biên giảm dầnbQui luật cungcQui luật cầudQui luật cung - cầu 4/ Các hệ thống kinh tế giải quyết các vấn đề cơ bản :sản xuất cái gì? số lượng bao nhiêu? sản xuất như thế nào? sản xuất cho ai? xuất phát từ đặc điểm: aNguồn cung của nền kinh tế.bĐặc điểm tự nhiêncTài nguyên có giới hạn.dNhu cầu của xã hội 5/ Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền, cạnh tranh với nhau bằng việc:aBán ra các sản phẩm riêng biệt, nhưng có thể thay thế nhaubBán ra sản phẩm hoàn toàn không có sản phẩm khác thay thế đượccBán ra các sản phẩm có thể thay thế nhau một cách hoàn toàn
.pdf 791597.pdf
Kích thước: 11.72 mb
Lần tải: 0 lần
Download