bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 632 | Lần tải 155
Bài tập Auto CAD


PHẦN1: BÀI TẬP CƠ BẢN
1. Sử dụng các lệnh vẽ cơ bản và các phương pháp nhập toạ độ vẽ các hình sau:

Hình 1

Hình 2

Hình 3


Hình 4

Hình 5


Hình 6Hình 7

Hình 8

Hình 9


Hình 10

Hình 11

Hình 12

Hình 13

Hình 14

Hình 15


Hình 16

Hình 17

Hình 18


Hình 19

Hình 20

Hình 21

2. Sử dụng các lệnh hiệu chỉnh và các lệnh vẽ nhanh để vẽ các hình sau:Hình 22

Hình 23


Hình 24Hình 25

Hình 26


Hình 27


Hình 28


Hình 29


Hình 30

Hình 31


Hình 32


Hình 33

Hình 34


Hình 35

Hình 36Hình 37


Hình 38

Hình 39


Hình 40


Hình 41

Hình 42

3. Vẽ các hình chiếu, mặt cắt sau:


Hình 43

Hình 44


Hình 45


Hình 46
Hình 47

Hình 48

Hình 49

Hình 50Hình 51

Hình 52


Hình 53
Hình 54H×nh 55


H×nh 56H×nh 57

H×nh 58


Hình 59

Hình 60
Hình 61

Hình 62H×nh 63

H×nh 64


H×nh 65


1

Biên soạn: Tổ đào tạo Công nghệ cao


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Tài liệu chứa các bài tập auto cad nâng cao, phù hợp với người đang luyện thi lấy chứng chỉ auto cad.


.doc 771084.doc
Kích thước: 1.09 mb
Lần tải: 0 lần
Download