bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM | Lần xem 615 | Lần tải 0

Bài 54
Vệ
sinh
hệ
thần
kinh
KIỂM
TRA
BÀI

Câu
hỏi
1.
Sự
thành
lập

ức
chế
phản
xạ

điều
kiện

người

ý
nghĩa
gì?
-
Trả
lời:
Ý
nghĩa.
-
Giúp

thể
thích
nghi
được
với
những
điều
kiện
sống
luôn
luôn
thay
đổi.
-
Hình
thành
những
thói
quen,
tập
quán,
nếp
sống

văn
hoá.
Câu hỏi 2:
Tiếng
nói

chữ
viết

vai
trò

trong
đời
sống
con
người?
-
Trả
lời:
Tiếng
nói

chữ
viết

vai
trò:
-

tín
hiệu
để
gây
a
các
phản
xạ

điều
kiện
cấp
cao.
-

phương
tiện
để
con
người
giao
tiếp,
trao
đổi
kinh
nghiệm
với
nhau.
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM

Bài giảng Vệ sinh hệ thần kinh

"Vệ sinh hệ thần kinh" là bài 54 trong chương trình Sinh học lớp 8. Bài giảng Vệ sinh hệ thần kinh Sinh học 8 giúp các em hiểu được tầm quan trọng của giấc ngủ đối với sức khỏe, các ảnh hưởng xấu tới hệ thần kinh,...Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo. 

Bài giảng Giới thiệu chung hệ nội tiết Sinh học 8

Bài giảng Cơ quan phân tích thính giác Sinh học 8

Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh

Bài giảng Sinh học 8 bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh được thiết kế bằng PowerPoint sinh động, rõ ràng sẽ giúp các em biết ý nghĩa của giấc ngủ đối với sức khỏe, liệt kê được các tác nhân ảnh hưởng xấu tới hệ thần kinh, trình bày được các biện pháp bảo vệ hệ thần kinh. Đồng thời các em còn biết trình bày được tác hại của rượu, thuốc lá các chất gây nghiện đối với hệ thần kinh.

Vệ sinh hệ thần kinh Sinh học 8

Bài giảng Sinh học 8

Vệ sinh hệ thần kinh Sinh học 8

bai-giang-ve-sinh-he-than ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
bai-giang-ve-sinh-he-than ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
bai-giang-ve-sinh-he-than ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download