bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 916 | Lần tải 285
  • Download images BÀI GIẢNG TIẾNG ANH (A1)
  • Download images BÀI GIẢNG TIẾNG ANH (A1)
  • Download images BÀI GIẢNG TIẾNG ANH (A1)
  • Download images BÀI GIẢNG TIẾNG ANH (A1)
  • Download images BÀI GIẢNG TIẾNG ANH (A1)

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
- - - - - - -
- - - - - - -
BÀI GIẢNG
TIẾNG
ANH
(A1)
Biên soạn :
Ths. NGUYỄN THỊ THIẾT
Ths. LÊ HỒNG HẠNH
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2006
LỜI NÓI ĐẦU
Giáo trình Tiếng Anh 1 gồm 10 bài, được biên soạn theo chương trình khung của Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông - dành cho sinh viên bắt đầu làm quen với môn tiếng Anh.
Quyển sách cung cấp vốn kiến thức ngữ pháp cơ bản như thì hiện tại thường, hiện tại tiếp diễn,
hiện tại hoàn thành, quá khứ thường. Quyển sách cũng cung cấp vốn từ vựng đi kèm, giúp cho các
ạn luyện ngữ âm và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Giáo trình gồm 10 Unit, đòi hỏi 75 tiết trên lớp, tương đương ít nhất 100 tiết tự học và 30
tiết có giáo viên hướng dẫn. Mỗi Unit gồm các phần lớn sau:
Giới thiệu
Mục đích bài học
Hội thoại
Cấu trúc
Nghe
Đọc
Tóm tắt
Bài tự kiểm tra
Đáp án cho bài thực hành và bài tự kiểm tra
Bảng từ vựng
Bài tập củng cố
Đáp án cho bài tập củng cố
Trước khi vào bài, bạn nên xem kỹ phần Giới thiệu và Mục đích của bài để hiểu khái quát
và thấy được yêu cầu trong bài bạn cần nắm được những kiến thức và thực hành được kỹ năng gì.
Trong khi học từng phần Hội thoại, Cấu trúc, Nghe, Đọc, bạn cần đọc kỹ và làm các Bài tập luyện
theo đúng những yêu cầu, hướng dẫn đi kèm. Khi gặp những từ hay cụm từ chưa rõ nghĩa, bạn
nên tham khảo phần từ vựng trong bài hoặc tra từ điển. Sau Bảng từ vựng là Bài tập củng cố có
đáp án đi kèm và bạn cần phải làm bài tập đều đặn trong quá trình học. Phần Tóm tắt tổng kết
kiến thức bạn đã học trong bài. Khi làm bài Tự kiểm tra, bạn nên tuân thủ theo đúng khoảng thời
gian tối đa bài đã đề ra. Nếu kết quả bài kiểm tra ở mức tốt thì tức là bạn đã đạt được mục đích
của bài học và có thể chuyển sang Unit tiếp theo, còn nếu chưa đạt yêu cầu hay kết quả chưa đạt
thì bạn nên đọc kỹ lại lý thuyết và làm luyện thêm.
3
Giáo trình bài giảng đã được xây dựng theo phương pháp giao tiếp, nhằm giúp cho các bạn
được thực hành trong các tình huống gần với thực tế. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy
ngoại ngữ của mình, các tác giả cố gắng diễn giải các kiến thức trong giáo trình một cách rõ ràng,
đồng thời có những phần liên hệ, so sánh khái quát để giúp cho các bạn trong quá trình tự học sẽ
nắm bài tốt hơn. Đồng thời các bạn cũng được bước đầu làm quen với các thuật ngữ đơn giản liên
quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính hay viễn thông. Đi kèm với cuốn sách, các bạn
sẽ cần bộ băng hoặc đĩa nghe để giúp bạn học hiệu quả hơn. Sau khi học xong quyển sách này,
các bạn đã có vốn kiến thức tiếng Anh cơ bản để tiếp tục các khoá học tiếp theo của chương trình.
Các tác giả đã rất cố gắng, tuy nhiên do điều kiện thời gian hạn hẹp nên những thiếu sót
trong giáo trình bài giảng là khó tránh khỏi. Chúng tôi rất mong và xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến
của bạn bè đồng nghiệp và các học viên.
Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự tạo điều kiện giúp đỡ của Ban giám đốc Học viện
Công nghệ Bưu chính viễn thông, Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông 1 và sự khuyến khích
động viên của các bạn bè đồng nghiệp để chúng tôi hoàn thành được tập tài liệu này.
Nhóm tác giả
4
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Giáo trình Tiếng Anh 1 gồm 10 bài, được biên soạn theo chương trình khung của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - dành cho sinh viên bắt đầu làm quen với môn tiếng Anh. Quyển sách cung cấp vốn kiến thức ngữpháp cơbản nhưthì hiện tại thường, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ thường. Quyển sách cũng cung cấp vốn từvựng đi kèm, giúp cho các bạn luyện ngữ âm và các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.


.pdf 768833.pdf
Kích thước: 6.09 mb
Lần tải: 0 lần
Download