bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 548 | Lần tải 72
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Tham khảo: Bài giảng thị trường chứng khoán - Ts. Trần Đăng Khâm Chứng khoán là một loại hàng hoá đặc biệt nhưng không phải ai cũng am hiểu về nó. Tài liệu này sẽ giúp các bạn hiểu những gì cơ bản nhất về chứng khoán, về thị trường chứng khoán như: Mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, giá trị thời gian của tiền, mục tiêu của doanh nghiệp
.ppt 776762.ppt
Kích thước: 1.59 mb
Lần tải: 0 lần
Download