bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 514 | Lần tải 54
  • Download images Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán
  • Download images Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán
  • Download images Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán
  • Download images Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán
  • Download images Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán

Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán
2012
ThS.Dương Tấn Khoa
PHÂN
TÍCH
LỰA
CHỌN
CỔ
PHIẾU
ThS.
Dương
Tấn
Khoa
Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM
1
Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán
2012
ThS.Dương Tấn Khoa
A. Khái niệm
(Common stock)
về
cổ
phiếu
thường
Cổ phiếu là giấy chứng nhận sở hữu cổ
phần do công ty cổ phần phát hành để xác
nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ
phần của công ty đó.
Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM
2
Phân tích và đầu tư chứng chứng khoán
2012
ThS.Dương Tấn Khoa
Khoa Ngân hàng - Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Theo nhận định của các công ty chứng khoán, trong thời buổi khó khăn như hiện nay thì thị trường vẫn tiềm ấn khá nhiều rủi ro. Vì vậy, để đầu tư cổ phiếu hiệu quả, nhà đầu tư cần thận trọng và tiếp tục bám sát diễn biến của khối ngoại.


.pdf 771134.pdf
Kích thước: 867.44 kb
Lần tải: 0 lần
Download