bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 346 | Lần tải 34
  • Download images Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 8
  • Download images Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 8
  • Download images Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 8
  • Download images Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 8
  • Download images Bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao - Chương 8

Chương 8
Thiết bị mạng
MẠNG
MÁY
TÍNH
Nội
dung
Các
thiết

mạng
Collision
domain
&
Broadcast
domain
Collision
Collision (đụng độ): khi có hai hay nhiều
node cùng gởi DL lên đường truyền chia
cùng lúc
sẻ
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Slide bài giảng môn Mạng máy tính Nâng cao của trường ĐH KHTN, chương 1, trình bày về công dụng và cách thức hoạt động của một số thiết bị mạng thông dụng như router, switch, bridge, hub, repeater, access point, ...


.pdf 770233.pdf
Kích thước: 6.64 mb
Lần tải: 0 lần
Download