bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 221 | Lần tải 3
  • Download images Bài giảng môn Hướng đối tượng
  • Download images Bài giảng môn Hướng đối tượng
  • Download images Bài giảng môn Hướng đối tượng
  • Download images Bài giảng môn Hướng đối tượng
  • Download images Bài giảng môn Hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng
(Object – Oriented Programming)
PGS.
TS.
Trần
Văn
Lăng
Email:
lang@hcmc.netnam.vn
:
0903
938
036
1
Mục
tiêu
Phương pháp viết
với các đối tượng
chương
trình
hướng
về
Sử dụng ngôn
tượng C++
ngữ
lập
trình
hướng
đối
Assoc. Prof. Dr. Tran Van Lang
VietnamAcademy of Science and Technology
2
Nội
dung
Một
số
khái
niệm
chung
Ngôn
ngữ
C++
Cách
thức
xây
dựng
lớp
Vấn
đề
tạo
đối
tượng
Kiểu
dữ
liệu
lớp
trong
C++
Tính
thừa
kế
Tính
đa
hình
Assoc. Prof. Dr. Tran Van Lang
VietnamAcademy of Science and Technology
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Slide bài giảng môn Hướng đối tượng của trường Đại học Mở Tp.HCM, cung cấp những kiến thức cơ bản về đặc điểm của lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ C++, như thuộc tính, phương thức, tính kế thừa, tính đa hình, ....

770070.pdf
Kích thước: 2.8 mb
Lần tải: 0 lần
Download