bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM | Lần xem 285 | Lần tải 19
  • Download images Bài giảng Digital Marketing chuyên nghiệp - Vũ Hoàng Tâm
  • Download images Bài giảng Digital Marketing chuyên nghiệp - Vũ Hoàng Tâm
  • Download images Bài giảng Digital Marketing chuyên nghiệp - Vũ Hoàng Tâm
  • Download images Bài giảng Digital Marketing chuyên nghiệp - Vũ Hoàng Tâm
  • Download images Bài giảng Digital Marketing chuyên nghiệp - Vũ Hoàng Tâm

Version Vietnamese
DIGITAL
MARKETING
CHUYÊN
NGHIỆP
Chương trình đào tạo BMG International Education được đăng ký bản quyền.
Mọi sao chép phải có sự đồng ý bằng văn bản của BMG.
Chi tiết về bản quyền vui lòng liên lạc info@bmg.edu.vn
Đường dây nóng: (08) 2244 6267
© BMG International Education
Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM
Giới
thiệu
GV

Store Manager – NETTRA

Mar & PR Manager – Thành Công mobile

Media Manager – YBA

PR Specialist
– Ameco

Sales & Mar Manager – BOM Informatics

Sales & Mar Manager – Việt Hưng Thái
Vũ Hoàng Tâm
vuhoangtam@gmail.com

Project Director – Success Software
© BMG International Education
Học thực tiễn, làm chuyên nghiệp TM
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:40 AM

Tham khảo:Bài giảng Digital Marketing chuyên nghiệp - Vũ Hoàng Tâm Digital Marketing là việc sử dụng Internet làm phương tiện cho các hoạt động marketing và truyền thông, là cách để bạn tiếp cận thị trường để tiếp thị sản phẩm và thương hiệu của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.
.pdf 776344.pdf
Kích thước: 14.11 mb
Lần tải: 0 lần
Download