bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 1263 | Lần tải 418
  • Download images BÀI GIẢNG: AUTOCAD NÂNG CAO VÀ LẬP TRÌNH TRONG AUTOCAD
  • Download images BÀI GIẢNG: AUTOCAD NÂNG CAO VÀ LẬP TRÌNH TRONG AUTOCAD
  • Download images BÀI GIẢNG: AUTOCAD NÂNG CAO VÀ LẬP TRÌNH TRONG AUTOCAD
  • Download images BÀI GIẢNG: AUTOCAD NÂNG CAO VÀ LẬP TRÌNH TRONG AUTOCAD
  • Download images BÀI GIẢNG: AUTOCAD NÂNG CAO VÀ LẬP TRÌNH TRONG AUTOCAD
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Sinh viên đã làm quen với AutoCAD qua môn học hình họa, các đồ án môn học. Nhưng phần lớn SV mới chỉ làm quen với AutoCAD và biết được một số lệnh cơ bản. Phần AutoCAD nâng cao sẽ tạo cho sinh viên biết cách bố cục, trình bày bản vẽ một cách chuyên nghiệp, biết cách làm chủ môi trường vẽ của mình.
.pdf 68779.pdf
Kích thước: 2.94 mb
Lần tải: 0 lần
Download