bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:43 PM | Lần xem 2183 | Lần tải 870
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:43 PM

Có ba khẩu súng I, II và III bắn độc lập vào một mục tiêu. Mỗi khẩu bắn 1 viên. Xác suất bắn trúng mục tiêu của ba khẩu I, II và III lần lượt là 0,7; 0,8 và 0,5. Tính xác suất đểa) có 1 khẩu bắn trúngb) có 2 khẩu bắn trúng.c) có 3 khẩu bắn trúng.d) ít nhất 1 khẩu bắn trúng.e) khẩu thứ 2 bắn trúng biết rằng có 2 khẩu trúng.
.pdf 788808.pdf
Kích thước: 19.49 mb
Lần tải: 7 lần
Download