bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 389 | Lần tải 39
  • Download images Ai lấy miếng phomat của tôi
  • Download images Ai lấy miếng phomat của tôi
  • Download images Ai lấy miếng phomat của tôi
  • Download images Ai lấy miếng phomat của tôi
  • Download images Ai lấy miếng phomat của tôi

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.
Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
CUÖN SACH NAY ÀÛÚC XUÊT BAN THEO HÚP ÀÖNG
CHUYÏN GIAO BAN QUYÏN ÀÖC QUYÏN XUÊT BAN
VA PHAT HANH ÊN BAN TIÏNG VIÏT TRÏN TOAN THÏ
GIÚI GIÛA TAC GIA TIÏN SÔ SPENCER JOHNSON - TÊP
ÀOAN XUÊT BAN G. P. PUTNAM'S SONS, HOA KY VA
CÖNG TY FIRST NEWS - TRÑ VIÏT, VIÏT NAM.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Ai Lấy Miếng Pho Mát Của Tôi? là một câu chuyện giản dị chứa đựng những triết lý sâu sắc về cách vượt qua những khó khăn và thay đổi trong cuộc sống. Câu chuyện kể về hai chú chuột và hai con người tí hon cùng chung sống trong một mê cung rộng lớn luôn tất bật đi tìm những miếng phó mát để nuôi sống mình và để cảm thấy hạnh phúc. Hai chú chuột Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn chỉ có bộ não đơn giản của loài gặm nhắm, vốn không có óc phân tích và phán đoán, nhưng chúng lại có bản năng rất nhanh nhạy và sắc sảo. Như các con chuột khác, chúng đặc biệt rất thích pho mát và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có pho mát. Trong khi đó, Chậm Chạp và và U Lì là những con người tí hon – một sinh vật cũng nhỏ như chuột nhưng có hình dạng và cách suy nghĩ giống như con người bây giờ. Họ dùng khả năng tư duy và trí thông minh vốn có của loài người để tìm ra những loại phó mát đặc biệt. Cho đến một ngày kia, cả bốn nhân vật phải đối mặt với sự thay đổi, một biến cố khủng khiếp: Đó là toàn bộ số pho mát trong kho của họ đã biến mất. Và mỗi nhân vật có những phản ứng khác nhau tùy theo tính cách riêng của mỗi người. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý, tư thế sẵn sàng để ứng phó với những thay đổi và hãy tham gia cùng với sự thay đổi, vứt bỏ cái cũ và mạnh dạn làm những gì mình có thể; nếu không tự mỗi người sẽ tự hủy hoại cơ hội tồn tại của mình.
772825.pdf
Kích thước: 10.87 mb
Lần tải: 0 lần
Download