bởi user lúc Thu, May 24 '18 11:35 AM

Ai giúp munhf làm nhanh bai này dc ko ak.
Viết hàm nhập vào 1 dãy số k giảm. Xoá các số lẽ
bởi Luong Hung Manh lúc Thu, May 24 '18 11:35 AM

Xóa các số lẻ thì là hiển thị các số chănz và số 0
bởi Hiep Dang lúc Thu, May 24 '18 11:35 AM

Viết theo ngôn ngữ gì
bởi Đào Thành Đạt lúc Thu, May 24 '18 11:35 AM

Bài này k làm đc thì nghỉ chứ học hành gì nữa
bởi Dương Đại Min lúc Thu, May 24 '18 11:35 AM

Vào đây lấy bài này nhé. nhập dãy số giảm nè. còn số lẻ thì thêm điều kiện mod % với 2 check thêm chỗ hiển thị ra là ok
bởi Huỳnh Hoàng Ẩn lúc Thu, May 24 '18 11:35 AM

Cái đề viết thiếu thì phải.
bởi Tuan Anh Nguyen lúc Thu, May 24 '18 11:35 AM

GG
bởi Đậu Minh Việt lúc Thu, May 24 '18 11:35 AM

bởi Huy Trần lúc Thu, May 24 '18 11:35 AM

không hiểu cái dãy số không giảm. chắc là số nhập sau phải lớn hơn số nhập trước. còn kiểm tra số lẻ là so[i]-1%2==0
bởi Chiến lúc Thu, May 24 '18 11:35 AM

Ko làm đc thì về tự mò, chứ đó chỉ, làm vậy kt có giỏi lên đâu