bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 754 | Lần tải 81
  • Download images 99 khoảnh khắc đời người
  • Download images 99 khoảnh khắc đời người
  • Download images 99 khoảnh khắc đời người
  • Download images 99 khoảnh khắc đời người
  • Download images 99 khoảnh khắc đời người
99 Khoảnh Khắc Đời Ngƣời
ZHANG ZI WEN
ZHANG
ZI
WEN
99
Khoảnh
Khắc
Đời
Ngƣời
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Lời nói đầu
I- Màn mở đầu
2. Khoảnh khắc phát hiện mình lớn lên trông xấu xí
3. Khoảnh khắc phát hiện mình ngu đần
4- Khoảnh khắc tự cảm thấy tốt đẹp
5- Khoảnh khắc tâm tính xốc nổi không chuyên
6- Khoảnh khắc chọn định khoa, ngành học
7- Khoảnh khắc thành tích học tập giảm sút
8- Khoảnh khắc hỏng thi
9- Khoảnh khắc sa vào lƣới tình
10- Khoảnh khắc chọn định bạn đời
11- Khoảnh khắc thất tình
12- Khoảnh khắc cử hành hôn lễ
13- Khoảnh khắc trở thành cha mẹ
14- Khoảnh khắc phát hiện con cái không xứng đáng
15- Khoảnh khắc hôn nhân tan vỡ
16-Khoảnh khắc hôn nhân tan vỡ
17- Khoảnh khắc đi lại với ngƣời xa lạ
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ
Nguồn truyện: vnthuquan.net
99 Khoảnh Khắc Đời Ngƣời
ZHANG ZI WEN
18- Khoảnh khắc đi lại với đồng nghiệp
19- Khoảnh khắc đi lại với lãnh đạo trực tiếp
20- Khoảnh khắc đi lại với ngƣời địa vị thấp
21- Khoảnh khắc đi lại với danh nhân quyền thế
22- Khoảnh khắc đi lại với ngƣời tính tình không hợp với mình
23- Khoảnh khắc cảm thấy không biết giao tiếp
24- Khoảnh khắc cần nhờ vả ngƣời khác
25- Khoảnh khắc cùng chạm cốc
26- Khoảnh khắc xấu hổ ngƣợng ngùng
27- Khoảnh khắc vô cớ nghi ngờ ngƣời khác
28- Khoảnh khắc cảm thấy không thể hợp tác với ngƣời khác
29- Khoảnh khắc chỉ trích ngƣời khác
30- Khoảnh khắc nhìn thấy đồng nghiệp thất bại
31- Khoảnh khắc đem thất vọng đến cho ngƣời khác
32- Khoảnh khắc thất tín với ngƣời khác
33 Khoảnh khắc Ƣớc Mơ viễn Vông
34- Khoảnh khắc chỉ muốn thành công và có lợi ngay
35- Khoảnh khắc lý tƣởng xung đột với hiện thực
36- Khoảnh khắc cá tính trái ngƣợc với hoàn cảnh
37- Khoảnh khắc cạnh tranh với ngƣời khác
38- Khoảnh khắc mạo hiểm tiến thủ
39- Khoảnh khắc cần phải tự hy sinh
40- Khoảnh khắc bị những việc ngoài bổn phận làm xáo trộn
41- Khoảnh khắc bị những việc vụn vặt bao vây
42- Khoảnh khắc do dự không dám quyết định
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ
Nguồn truyện: vnthuquan.net
99 Khoảnh Khắc Đời Ngƣời
ZHANG ZI WEN
43- Khoảnh khắc cố chấp với thiên kiến
44- Khoảnh khắc cần phải phục tùng trái với lƣơng tâm
45- Khoảnh khắc sinh ra tƣ tƣởng ngại khó khăn
46- Khoảnh khắc sinh ra tƣ tƣởng uể oải
47- Khoảnh khắc sinh ra tâm lý nhút nhát
48- Khoảnh khắc sinh ra tâm lý ỷ lại
49- Khoảnh khắc xuất hiện hành vi tự tƣ tự lợi
50- Khoảnh khắc theo đòi ăn chơi kịp thời
51- Khoảnh khắc bị phê bình khiển trách
52- Khoảnh khắc gặp bất hạnh ngoài ý muốn
53- Khoảnh khắc đau ốm liên miên
54- Khoảnh khắc thất nghiệp
55- Khoảnh khắc bị bãi miễn chức vụ
56- Khoảnh khắc sa ngã
57.Khoảng khắ cảm thấy cô lập không đƣợc viện trợ
58. Khoảnh khắc bị ngƣời khác mƣu toan
59. Khoảnh khắc bản thân ở vào hoàn cảnh ác liệt
60. Khoảnh khắc bị bạn bè thân thích ruồng bỏ
61. Khoảnh khắc gặp thất bại
62. Khoảnh khắc nảy sinh ý nghĩ trả thù
63. Khoảnh khắc bỏ lỡ cơ hội
64. Khoảnh khắc cảm thấy bị kỳ thị
65. Khoảnh khắc sáng tạo thành quả không đƣợc thừa nhận
66. Khoảnh khắc gặp phải ngƣời khác từ chối
67. Khoảnh khắc gặp phải vu cáo hãm hại
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ
Nguồn truyện: vnthuquan.net
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Tổng hợp 99 khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mà con người phải trải qua, có khi là niềm vui, có khi là nỗi buồn nhưng nếu con người có thể khống chế và điều khiển cảm xúc trong khoảnh khắc đó thì tâm hồn sẽ thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn, để khi trở về với cát bụi con người không phải hối tiếc.
.pdf 768706.pdf
Kích thước: 1.65 mb
Lần tải: 0 lần
Download