bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:30 PM | Lần xem 617 | Lần tải 456
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:30 PM


500 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý là tài liệu bao gồm 500 câu hỏi trắc nghiệm được soạn thảo bởi cô Nguyễn Thị Thu Nguyệt, sẽ giúp các bạn hệ thống kiến thức cơ bản, đầy đủ từ lớp 10-12, chuẩn bị tốt cho các kì thi Quốc gia sắp tới.


500 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ


Câu 1: Nguyên nhân cơ bản khiến chúng ta phải sử dụng nhiều phép chiếu đồ khác nhau là:


A. Do bề mặt Trái Đất cong             B. Do yêu cầu sử dụng khác nhau
C. Do vị trí lãnh thổ cần thể hiện      D. Do hình dáng lãnh thổ.


Câu 2: Mặt phẳng chiếu đồ thường có dạng hình học là:


A. Hình nón                                    B. Hình trụ
C. Mặt phẳng                                  D. Tất cả các ý kiến trên


Câu 3: Cơ sở để phân chia thành các loại phép chiếu: phương vị, hình nón, hình trụ là:


A. Do vị trí lãnh thổ cần thể hiện      B. Do hình dạng mặt chiếu
B. Do vị trí tiếp xúc mặt chiếu          D. Do đặc điểm lưới chiếu.


Câu 4: Cơ sở để phân chia mỗi phép chiếu thành 3 loại; đứng, thẳng, nghiêng là:


A. Do vị trí tiếp xúc của mặt chiếu với địa cầu.
B. Do hình dạng mặt chiếu.
C. Do vị trí lãnh thổ cần thể hiện.
D. Do đặc điểm lưới chiếu.


Câu 5: Phép chiếu phương vị sử dụng mặt chiếu đồ là:


A. Hình nón                      B. Mặt phẳng
C. Hình trụ                       D. Hình lục lăng.


.pdf 500-cau-trac-nghiem-dia-l ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf 500-cau-trac-nghiem-dia-l ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download