bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:53 PM | Lần xem 733 | Lần tải 110
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:53 PM

Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lờiCâu 1: Hàng hóa X có Ep = -0,5. Giá hàng hóa X tăng lên 10%, vậy doanh thu của hàng hóa X sẽ:A Tăng lên 5%B Tăng lên 20%C Tăng lên 4,5%D Tất cả đều saiCâu 2: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: QD = 100 - 2P. Tại mức giá bằng 40 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:A Giảm giá, giảm lượngB Tăng giá, giảm lượngC Giảm giá, tăng lượngD Tăng giá, tăng lượngCâu 3: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: QD = 100 - 2P. Để doanh thu của doanh nghiệp đạt cực đại thì mức giá phải bằng:A 20B 25C 30D 50Câu 4: Hàng hóa X ngày càng phù hợp hơn với thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:A Giá tăng, lượng giảmB Giá giảm, lượng giảmC Giá giảm, lượng tăngD Giá tăng, lượng tăngCâu 5: Giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X đang giảm mạnh, những yếu tố khác không đổi, vậy giá và lượng cân bằng cho hàng hóa X sẽ:A Giá giảm, lượng tăngB Giá giảm, lượng giảmC Giá tăng, lượng giảmD Giá tăng, lương tăngCâu 6: Trên cùng một đường cầu tuyến tính dốc xuống theo qui luật cầu, tương ứng với mức giá càng cao thì độ co giãn của cầu theo giá sẽ:A Không đổiB Càng thấpC Không biết đượcD Càng caoCâu 7: Hàm số cầu của hàng hóa X có dạng: Qd=100-2P. Tại mức giá bằng 20 để tăng doanh thu doanh nghiệp nên:A Tăng giá, tăng lượngB Giảm giá, giảm lượngC Giảm giá, tăng lượngD Tăng giá, giảm lượng
791579.pdf
Kích thước: 816.78 kb
Lần tải: 0 lần
Download