bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 657 | Lần tải 122
  • Download images 34 kế sách kinh doanh
  • Download images 34 kế sách kinh doanh
  • Download images 34 kế sách kinh doanh
  • Download images 34 kế sách kinh doanh
  • Download images 34 kế sách kinh doanh

Hoanggia Market Solution
MỤC LỤC
PHẦN 1:
NHÓM KẾ SÁCH KHỞI SỰ KINH DOANH
1. VỊT PHẢI BIẾT BƠI..................................................................................................................... 5
2. BIẾN KHÔNG THÀNH CÓ......................................................................................................... 9
3. MƯỢN ĐÁ VÁ TRỜI................................................................................................................. 12
4. ĐỘNG CỎ ĐÁNH RẮN ............................................................................................................. 15
5. NƯỚC ĐỤC DỄ BẮT CÁ........................................................................................................... 20
6. MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG.............................................................................................................. 24
7. THUẬN TAY DẮT BÒ............................................................................................................... 28
PHẦN 2: NHÓM KẾ SÁCH TƯ TƯỞNG KINH DOANH
1. THUẬT CÁI NÊM ......................................................................................................................34
2. THAY XÀ ĐỔI CỘT................................................................................................................... 38
3. MỘT TÊN HAI ĐÍCH................................................................................................................. 42
4. ĐỔI GẠCH LẤY NGỌC............................................................................................................. 46
5. THẮNG GIẶC PHẢI BẮT TƯỚNG.......................................................................................... 50
6. TRÁNH MẠNH ĐÁNH YẾU..................................................................................................... 54
7. LẤY NHÀN THẮNG MỆT........................................................................................................ 59
8. BE BỜ TÁT CÁ........................................................................................................................... 64
9. HOA NỞ TRÊN CÂY................................................................................................................. 69
PHẦN 3: NHÓM KẾ SÁCH TÂM LÝ KINH DOANH
1. MUỐN BẮT NÊN THẢ.............................................................................................................. 74
2. BIẾN KHÁCH THÀNH CHỦ..................................................................................................... 79
3. NGẦM VƯỢT TIỂU LỘ............................................................................................................. 84
4. CHỈ DÂU TRÁCH HÒE............................................................................................................. 88
1
Hoanggia Market Solution
5. XA THƯƠNG GẦN THƯỜNG.................................................................................................. 93
6. ƯƠM TRỒNG CẢM XÚC........................................................................................................ 102
PHẦN 4 : NHÓM KẾ SÁCH NGHI BINH
1. GIẤU TRỜI QUA BIỂN .......................................................................................................... 106
2. GIẢ NGÂY GIẢ NGÔ.............................................................................................................. 111
3. GIƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY................................................................................................... 117
4. KHÔNG THÀNH KẾ................................................................................................................ 114
PHẦN 5: NHÓM KẾ SÁCH BẢO TOÀN KINH DOANH
1. BÍ MẬT NỎ THẦN................................................................................................................... 120
2. ĐỔI ÁO ĂN TIỆC..................................................................................................................... 125
3. MƯỢN XÁC HOÀN HỒN ....................................................................................................... 129
4. RÚT CỦI ĐÁY NỒI.................................................................................................................. 131
5. BỎ MẬN GIỮ ĐÀO.................................................................................................................. 134
6. VE SẦU THOÁT XÁC............................................................................................................. 137
7. ĐIỆU HỔ LY SƠN.................................................................................................................... 140
8. KÊ CÂN KẾ .............................................................................................................................. 143
2
Hoanggia Market Solution
Hệ thống các kế sách trong kinh doanh thực chất là những nguyên tắc ứug
xử hợp lý đã được kiểm nghiệm qua thời gian của thực tế kinh doanh từ cổ chí kim
trên toàn thế giới. Việc vận dụng hệ thống kế sách này sẽ giúp chúng ta đạt được
thành quả chắc chắn và nhanh chóng hơn.
Việc phân nhóm kế sách trong hệ thống này chỉ có tính chất tương đối. Theo
đó các kế sách trong từng nhóm thể hiện
ằng chúng được sử dụng phổ biến nhất
trong các tình huống thuộc nhóm.
Việc vận dụng thành công các kế sách kinh doanh đòi hỏi sự linh hoạt trong
các tình huống cụ thể của đời sống kinh doanh và phải không ngừng sáng tạo.
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

34 đối sách sẽ giúp bạn tự tin trên thương trường
.pdf 777133.pdf
Kích thước: 1.84 mb
Lần tải: 1 lần
Download