bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 599 | Lần tải 24
  • Download images 13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs
  • Download images 13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs
  • Download images 13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs
  • Download images 13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs
  • Download images 13 phát ngôn bất hủ của Steven Jobs

www.Beenvn.com
13
phát
ngôn
'bất
hủ'
của
Steve
Jobs
lúc
sinh
thời
Về cái chết, Steve Jobs quan niệm: "Cái chết là phát minh vĩ ñại nhất của sự sống. Nó là tác nhân
thay ñổi cuộc sống. Nó loại bỏ sự cũ kỹ ñể mở ñường cho cái mới".
Huyền thoại của Apple ñã vĩnh viễn ra ñi ở tuổi 56, mang lại nỗi tiếc nuối vô hạn cho những
người yêu công nghệ trên toàn thế giới. Lúc sinh thời, ông luôn "cháy" hết mình cho công việc.
Phương châm "sống là không chờ ñợi" ñược thể hiện rõ qua những phát biểu của ông về tất cả
các lĩnh vực liên quan ñến công việc, sự sáng tạo hay cái chết.
1. Về máy tính
“Nó hoạt ñộng theo một cách thức rất ñơn giản. Chọn một con số bất kỳ, cộng lại với một số
khác và so sánh xem nó có lớn hơn số vừa cộng không. Nhưng nếu thực hiện ñược một triệu
phép tính như vậy trong một giây thì ñó là ñiều thần kỳ.
2. Về sự sáng tạo
"Công việc sáng tạo không thích hợp cho một nhóm người. Nhiều khi, người ta không biết họ
thực sự muốn gì cho ñến khi bạn ñưa nó cho họ xem".
3. Thu phục người tài
“Anh muốn dành cả ñời ñi bán thứ nước ñường này hay cùng với tôi thay ñổi cả thế giới”.
www.Beenvn.com - Download sach mien phi
www.Beenvn.com
ðây là câu mà Jobs ñã nói ñể thuyết phục John Sculley, khi ñó ñang là Chủ tịch của Pepsi, về
cùng ñiều hành Apple với mình. Tuy nhiên, ñáng buồn là sau ñó, chính Sculley là người ñẩy ông
a khỏi Apple vào năm 1985.
4. Về bản thân
“Người duy nhất trên thế giới tôi biết ñã làm mất 1/4 tỉ USD trong một năm là chính tôi”.
5. Về thiết kế
“Tôi có một câu thần chú - sự tập trung và tính ñơn giản. ðơn giản thậm chí còn khó hơn phức
tạp. Bạn sẽ phải làm việc cật lực ñể tạo ra sự ñơn giản, nhưng khi bạn ñã làm ñược ñiều ñó, tất cả
sẽ là của bạn”.
6. Về quan ñiểm sống
“Trở thành một người giàu có ñể rồi sau ñó vào quan tài, ñiều ñó sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Với tôi,
tôi luôn phấn ñấu hết sức ñể mỗi tối trước khi ñi ngủ, tôi có thể tự hào rằng ngày hôm nay mình
ñã làm ñược một ñiều tuyệt vời”.
www.Beenvn.com - Download sach mien phi
www.Beenvn.com
7. Về vị trí của ông tại Apple
"Thành công của Apple không phải là show diễn của một người. Với tôi, có hai yếu tố quan
trọng nhất làm nên Apple ngày hôm nay. Một là những con người tài năng, những con người
luôn sẵn sàng lắng nghe cả thế giới, và vực dậy những con người ñã mất niềm tin vào cuộc sống.
Thứ hai chính là những con người ñã mất ñi niềm tin ñó, nhưng họ không phải là những người
thất bại, họ chỉ chưa tìm ñược một ñội ngũ hướng dẫn tốt và chưa có ñược kế hoạch rõ ràng. Tất
cả những thứ ñó, họ sẽ tìm thấy ở ñây (Apple)".
8. Tự hào về sản phẩm của mình
Khi ñược hỏi: "Có phải ông nghĩ rằng những nhà sản xuất PC khác không có ñược niềm tự hào
về sản phẩm của họ?”. Ông ñã trả lời rằng: “Nếu họ không tự hào, họ ñã chẳng thể làm ra nó”.
www.Beenvn.com - Download sach mien phi
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Những câu nói nổi tiếng của Steven Job lúc sinh thời
777130.pdf
Kích thước: 125.12 kb
Lần tải: 0 lần
Download