bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 726 | Lần tải 56
  • Download images 100 câu trắc nghiệm mạng máy tính
  • Download images 100 câu trắc nghiệm mạng máy tính
  • Download images 100 câu trắc nghiệm mạng máy tính
  • Download images 100 câu trắc nghiệm mạng máy tính
  • Download images 100 câu trắc nghiệm mạng máy tính
ÔN TẬP MẠNG CƠ SỞ
Câu 1. Hệ điều hành nào sau đây được cài đặt trên máy chủ mạng:
Windows XP
Windows 98
Windows 2000
Windows Server 2003
Câu 2. Hệ điều hành Windows sử dụng các hệ thống tập tin nào sau đây:
Ext2
Ext3
HPFS
NTFS
Câu 3. Loại ISP nào sau đây dùng để cung cấp dịch vụ internet cho một công ty cỡ vừa và nhỏ:
ISP cấp 1
ISP cấp 2
ISP cấp 3
Backbone
Câu 4. Dịch vụ nào sau đây trên windows server 2003 phục vụ cho việc in ấn qua mạng:
File serve
Print serve
DNS
DCHP
CÂU 5: Nếu phân loại mạng máy tính dựa vào phạm vi địa lý, ta có những loại mạng nào sau đây:
LAN, MAN, WAN, GAN
Ethernet, FDDI, wireless
LAN và WAN
Wireless và Wiremax
CÂU 6: Mô hình mạng nào sau đây có dữ liệu và các thao tác xử lí tập trung tại một máy tính trong mạng:
Mô hình mạng tập trung
Mô hình mạng phân tán
Mô hình mạng cộng tác
Mô hình peer-to-pee
CÂU 7: Thiết bị mạng NIC là viết tắt của cụm từ nào sau đây:
Network Interconnec Card
Network Interface Card
Net Interconnec Card
Net Interface Card
CÂU 8: Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có giá trị: 11000001. Vậy nó thuộc lớp nào:
A
B
C
D
CÂU 9: Thiết bị nào sau đây trong mạng dùng để gia tăng cự ly trong một mạng bằng cách ghép nối các
nhánh mạng và khuyếch đại tín hiệu:
Hu
NIC
Repeate
Route
CÂU 10: Mỗi NIC được xác định bởi một loại địa chỉ duy nhất trên toàn thế giới và không có 2 địa chỉ
nào trùng nhau. Đó là loại địa chỉ nào sau đây:
Địa chỉ IP
Địa chỉ MAC
Địa chỉ IP phân cấp
Địa chỉ IPv4
CÂU 11: Lệnh Ping được sử dụng trong trường hợp nào sau đây:
Kiểm tra kết nối giữa các máy tính
Xem địa chỉ IP của máy hiện hành
Truy cập vào dữ liệu của một máy khác
Liên kết dữ liệu
CÂU 12: Lệnh ipconfig /all dùng để làm gì?
Kiểm tra kết nối giữa các máy tính
Xem địa chỉ IP của máy hiện hành
Xem thông tin cấu hình địa chỉ IP đầy đủ
Xem địa chỉ MAC của máy hiện hành
CÂU 13: Lớp nào (Layer) trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hoá (encryption) dữ liệu?
Application
Presentation
Session
Transport
CÂU 14: Thiết bị mạng nào sau đây còn có tên gọi là repeater đa cổng:
Hu
Switch
Route
Modem
CÂU 15: Thiết bị mạng nào sau đây dùng để định tuyến và chuyển mạch dữ liệu trên mạng:
Hu
Switch
Route
Modem
CÂU 16: Cầu nối (Brigde) có chức năng nào sau đây:
Là cầu nối giữa các LAN
Khuếch đại tín hiệu khi truyền tín hiệu giữa các LAN
Xác định có nên cho dữ liệu đi qua cầu nối hay không
Cả a, b và c đều đúng
CÂU 17: Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời trao đổi dữ liệu với nhau:
Full – duplex
Simplex
Half – duplex
Phương thức khác
CÂU 18: Địa chỉ IP nào sau đây không hợp lệ:
192.168.1.2
255.255.255.255
230.20.30.40
255.111.256.100
CÂU 19: Địa chỉ IP nào sau đây là địa chỉ quảng bá cho một mạng bất kỳ:
172.16.1.255
255.255.255.255
230.20.30.255
10.255.255.255
CÂU 20: Trong kiến trúc phân tầng mạng, tầng nào có liên kết vật lý
Tầng 1
Tầng n
Tầng i
Tầng i 1
CÂU 21: Chức năng nào sau đây là chức năng của tầng vật lý trong mô hình OSI:
Mô tả đặc trưng vật lý của loại cáp mạng
Mã hóa và giải mã dữ liệu
Nén dữ liệu trước khi gửi dữ liệu đi từ máy tính này sang máy tính khác
Định tuyến dữ liệu
CÂU 22: Hub thuộc lớp nào trong mô hình OSI?
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
CÂU 23: Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB thì cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị
này?
1
2
4
5
CÂU 24: Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
CÂU 25: Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét?
100 m
185 m
200 m
500 m
CÂU 26: Lớp nào trong mô hình OSI không thực hiện việc thêm header vào phần đầu gói tin trước khi
gửi đi:
Lớp Physical
Lớp Data link
Lớp Network
Lớp Transport
CÂU 27: Giao thức nào sau đây được sử dụng để đánh địa chỉ IP động?
FTP
POP3
DHCP
ICMP
CÂU 28: Công nghệ LAN nào sử dụng cơ chế truy cập đường truyền CSMA/CD?
Ethernet
Token Ring
FDDI
WAN
CÂU 29: Topo mạng cục bộ nào mà tất cả các trạm phân chia chung một đường truyền chính?
Bus
Sta
Ring
Mesh
CÂU 30: Chức năng nào sau đây là chức năng của lớp trình diễn (presentation) trong mô hình OSI?
Xác định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI
Mã hóa và giải mã dữ liệu trước khi gửi và sau khi nhận
Giải quyết các kỹ thuật mà các chương trình ứng dụng giao tiếp với mạng
Định tuyến dữ liệu
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

100 câu trắc nghiệm mạng máy tính

770701.pdf
Kích thước: 137.39 kb
Lần tải: 0 lần
Download