bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 257 | Lần tải 7
  • Download images 10 nguyên tắc thiết kế tốt của Dieter Rams
  • Download images 10 nguyên tắc thiết kế tốt của Dieter Rams
  • Download images 10 nguyên tắc thiết kế tốt của Dieter Rams
  • Download images 10 nguyên tắc thiết kế tốt của Dieter Rams
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Dựa trên kinh nghiệm của mình, nhà thiết kế nổi tiếng Dieater Rams đã chắt lọc những yếu tố cần thiết của triết lý thiết kế của ông vào mười nguyên tắc.
67615.pdf
Kích thước: 323.67 kb
Lần tải: 0 lần
Download